Wiskundeleraars tekort

 • Ik keur dit toch net niet goed? Ik zeg toch dat de directie in zo'n verhaal niet mag meegaan. Zelfs als de leerkracht van de auti-klas benoemd zou zijn, dan kon dit nog gebeuren als de directie het toelaat.
  Schaf de benoeming af en je kan volgend scenario krijgen: de leerkracht van de auti-klas doet het fantastisch, maar wegens geen benoeming (afgeschaft, zoals jullie vragen) heeft ze geen werkzekerheid. Net zoals niemand in de school. Iemand van de directie, die volgens jouw verhaal duidelijk niet de juiste instelling heeft, heeft bijvoorbeeld een pas afgestudeerd kind en kan dan perfect de leerkracht van de auti-klas buiten zetten en zijn kind die functie laten overnemen. En dat kan dan elk schooljaar weer opnieuw, voor elke leerkracht. Kan je je inbeelden wat een situatie van onzekerheid dat dit schept? En welke mogelijkheden tot misbruik dat dit geeft?
  Is een contract van doorlopende duur dan een oplossing? Neen, want ook daar heeft de directie weer de mogelijkheid om een leerkracht binnen de kortste keren buiten te krijgen en een vriendje binnen te helpen. En zoals jouw voorbeeld bewijst, een directie wil niet steeds de juiste persoon op de juiste plaats. Er worden daar, spijtig genoeg, al eens vriendendiensten gedaan. Dat de auti-klas dan eventueel minder goed begeleid wordt, daar trekken ze zich dan niets van aan. De school lijdt daar niet onder. (Pas op! Niet alle directies zijn zo.)
  Vandaar dat ik de vergelijking met de privé maakte, daar is het zomaar van functie veranderen van personen niet zo evident en kan dit wel schade berokkenen aan een bedrijf. Als men mij, met mijn ervaring en klantenconnecties, zou vervangen hebben door een extern iemand (bv. dat pas afgestudeerde kind van een directielid), dan had het bedrijf daar onder geleden. Daar is het veel minder evident om dit te doen.

  Maar, eigenlijk: kan iemand me nu eens zeggen waarom een vaste benoeming zo moeilijk ligt? Dit is de enige manier om een leerkracht wat zekerheid te geven. Zekerheid dat er het volgende jaar een lesopdracht zal zijn, wat die lesopdracht inhoudt dat is heel vaak nog af te wachten. Dus qua vakinhoud hebben we al vaak geen zekerheid, mag de zekerheid van werk dan nog wel? Dat er vastbenoemden zijn die de kantjes eraf lopen, ga ik niet ontkennen. In de privé had je ook zo'n collega's. Maar, dat is een minderheid. Je kan moeilijk alle leerkrachten in een compleet onzekere situatie plaatsen door de benoemingen af te nemen, vanwege die enkelen die er van profiteren. Er is nu al een leegloop op scholen. Ik heb al een aantal collega's zien vertrekken. Overigens, iemand maakte de opmerking dat er volgens de media een tekort aan leerkrachten is, maar dat er anderzijds leerkrachten geen werk vinden. Wel, dat is omdat er voor bepaalde vakken een tekort is: wiskunde, Frans en technische vakken.
 • Niet elke persoon in een bedrijf in de privé is onvervangbaar om zijn kennis en klantenconnecties. Zo'n praktijken kunnen dus even goed voorkomen in een firma als in een school, met dezelfde gevolgen voor de werknemer die buiten vliegt.
  Ik zie nog steeds geen enkel argument om vaste benoemingen te behouden.
 • Anna
  Hoe zie jij het dan?
  - De vaste benoeming weg wil zeggen dat iedereen eind juni ontslagen wordt en maar moet hopen in september terug aangenomen te worden.
  - Contract van onbepaalde duur: dat maakt het mogelijk om toch nog snel iemand opzij te zetten om iemand anders aan een job te helpen. Zoals je zegt zal dat in de privé ook wel gebeuren. Maar, als je erbij stilstaat dat mijn collega's en ik allemaal bachelors en masters zijn, dan mag je er toch wel van uitgaan dat we in een bedrijf toch wel een niet zo direct inwisselbaar personeelslid zijn nadat we er een aantal jaren werken. Je moet appels met appels vergelijken. Met een vaste benoeming ben je een beetje beter beschermd omdat er dan eerst negatieve evaluaties moeten zijn voordat men iemand de deur kan wijzen. Want, net zoals in de privé, worden ook leerkrachten geëvalueerd.

  Mijn vraag heb je niet beantwoord: Wat is eigenlijk het probleem van een vaste benoeming? Waarom willen sommige mensen buiten het onderwijs dit weg?
 • "Schaf de benoeming af en je kan volgend scenario krijgen: de leerkracht van de auti-klas doet het fantastisch, maar wegens geen benoeming (afgeschaft, zoals jullie vragen) heeft ze geen werkzekerheid."
  Dat is het huidige scenario: te lang werkonzekerheid omdat ze altijd terug uren moeten afgeven aan vastbenoemden.
  Nogmaals, wat is er mis met een contract van onbepaalde duur?
 • Als de leerkracht van de auti-klas haar uren heeft moeten afgeven aan een vastbenoemde leerkracht omdat er een tekort aan uren was, dan is het een heel andere situatie als dat je in het begin vertelde. In je oorspronkelijke post zei je:

  "die vaste benoemingen zorgen er aan de andere kant ook voor dat een vastbenoemde ineens kon zeggen 'ah, ik wil eens voor een autiklasje staan' en dan dat ook krijgen, omdat die vastbenoemd is"

  In het onderwijs is het inderdaad zo dat eerst de uren van de vastbenoemde leerkrachten ingevuld moeten worden. En normaal lukt dat zonder dat er mensen naar een ander vakgebied moeten verhuizen. Dat iemand vanwege een tekort aan uren plots de autiklas krijgt, vind ik wel heel raar. Ik denk dat het eerder je eerste reden was.

  Kunnen jullie je nu echt niet inbeelden welke onzekerheid een leerkracht over zijn gehele loopbaan zou moeten ondergaan zonder het principe van de vaste benoeming? De situatie zonder vaste benoeming: Heb je pech dat er toevallig minder leerlingen in een bepaalde richting zitten, dan lig je eruit, ongeacht je aantal jaren dienst. Een nieuwkomer die het geluk heeft in uren te staan in een goed bevolkte richting kan blijven. Zonder benoeming kan je op elk moment je job verliezen omdat er toevallig dat schooljaar uren uit je lessenpakket niet ingericht kunnen worden, ook al ben je een heel goede leerkracht. Iemand die de job niet goed doet, maar toevallig in uren staat die dat schooljaar wel ingericht worden, die kan dan blijven. Zonder benoeming weet overigens pas eind augustus of je uren gaat hebben of niet.
  En om het plaatje compleet te maken: Veronderstel dat er het schooljaar nadien terug meer leerlingen zitten in de richting waar men het jaar ervoor de leerkracht laten gaan heeft, dan moet men terug op zoek naar iemand om die uren te geven.
  Dus, de onzekerheid van beginnende leerkrachten opgeven als reden om de vaste benoeming af te schaffen zit er compleet naast. Ten eerste weet je als beginnende leerkracht dat je die periode van onzekerheid gaat hebben en wil je dat niet, wordt dan geen leerkracht. Ten tweede, zonder benoeming blijft die onzekerheid er voor je VOLLEDIGE loopbaan. Dan zit je ALTIJD in de positie van beginnende leerkracht. Geen mens die dat volhoudt.

  Dit is toch een waanzinnige situatie? Ik denk dat jullie niet goed begrijpen wat een vaste benoeming juist is. En al zeker niet omdat jullie altijd dat contract van onbepaalde duur erbij halen. Ik heb overigens al geantwoord op de vraag 'wat is er mis met een contract van onbepaalde duur'. Een vaste benoeming geeft een betere bescherming omdat ontslag pas kan na een aantal negatieve evaluaties. Een contract van onbepaalde duur zou corrupte directies meer mogelijkheden geven tot vriendjespolitiek.

 • Het is, volgens mij, juist door de vastbenoeming dat je 'corrupte' directies en vriendjespolitiek hebt in scholen. Anders zouden deze directies zelf verantwoording moeten afleggen voor hun daden en het reilen en zeilen op hun school. Nu zijn de directies vastbenoemd en leiden zij hun school niet allemaal even correct en zitten er ook een pak overgepromoveerden die hun job niet aankunnen.
  Dat over die uren is, vind ik, pure zever. Wanneer je met een contract van onbepaalde duur werkt, ga je gewoon andere uren krijgen zoals nu ook het geval is. Het opzeggen van een contract van onbepaalde duur brengt ook financiële compensatie met zich mee, dus ze zullen eerst in hun tijdelijke contracten schrappen. Net zoals het er in de privé aan toe gaat.
 • Nee, Hanne, ze had genoeg uren, ze wou alleen wisselen, een nieuwe uitdaging aangaan.
  maar goed, je kan alles blijven keren en draaien om je gelijk te halen, maar mij krijg je niet overtuigd met dat gedraai en gekeer, integendeel
 • Weer een antwoord dat duidelijk maakt dat buitenstaanders geen correct beeld hebben van de werking van een school en om de één of andere reden alles uit de kast halen om toch maar die gehate benoeming onderuit te halen.

  Ten eerste moet een directie verantwoording afleggen aan de inrichtende macht. Ze kunnen dus niet straffeloos van hun benoeming profiteren om de dictator uit te hangen, zoals je suggereert. Het probleem is echter dat zo de verschuiving van uren binnen een wettelijk correct kader gebeurt, de directie niet op de vingers getikt kan worden. Zoals ik al zei is de stelregel dat waar mogelijk iedereen de uren van het vorig jaar krijgt. Maar dat is geen wet. Dus, een directie heeft tal van mogelijkheden om binnen de urenpakketten die leerkrachten volgens hun diploma mogen geven, verschuivingen te doen zonder dat ze wettelijk gezien in de fout gaan. De inrichtende macht gaat hier niet ingrijpen. Maar, omdat het wettelijk kan, is het op menselijk gebied niet te verantwoorden dan er op die manier aan vriendjespolitiek gedaan wordt.

  Je zegt zelf dat het er met een contract van onbepaalde duur gelijkaardig aan toe zou gaan als in de privé. Waarom ben je dan tegen een vaste benoeming, als het toch op hetzelfde zou neerkomen? Dat hele verhaaltje over de benoeming van de directie dat de corrupte toestanden in de hand zou werken, heb ik hierboven al weerlegd. Dus, waar zit dan het probleem van een vaste benoeming? Ik heb al aangehaald wat voor mij het verschil maakt tussen een benoeming en een contract van onbepaalde duur. Dank zij mijn benoeming word ik beoordeeld op mijn prestaties en zorgt dit voor mijn werkzekerheid. Goed presteren = goede evaluatie = werk. Met een contract van onbepaalde duur kan de werkgever los van mijn prestaties nog steeds beslissen om me buiten te zetten, ondanks de financiële compensatie die daar bij hoort. En zoals ik al zei, is het voor een school toch minder ingrijpend om een werknemer door een minder ervaren persoon te vervangen dan voor een bedrijf. Dus, het risico dat dit gebeurt is daar groter en een contract van onbepaalde duur zou dit makkelijker maken voor de werkgever. Als ik jullie pleidooien tegen de vaste benoeming lees, vraag ik me af van waar die tegenkanting komt. Waarom hebben jullie toch zo'n probleem met een vaste benoeming? Dat het onzekerheid geeft voor een beginnende leerkracht, daarop heb ik al geantwoord.

  Ik begrijp echt niet van waar dit allemaal komt en hoe je je zo kan kanten tegen een principe dat gehanteerd wordt in een beroep waar je zelf niets mee te maken hebt of ook maar enig nadeel van hebt.
 • Ise,
  Kort door de bocht? Pardon? Niet elke master in de privé heeft een significant hoger loon. Mijn moeder (ook master) werkte in de privé, en zoveel hoger was dat niet (en die had ook geen salariswagen of andere extra-legale voordelen). Maar ze was nooit thuis samen met ons, we werden 's ochtends vaak opgevangen door de buurvrouw tot de school begon, na school gingen we naar mijn grootmoeder. De weinige vakantie die ze had, gingen we op vakantie.
  Je hebt mijn boodschap volgens mij ook niet helemaal begrepen: het gaat om keuzes die je maakt.
  Om nieuwe goede leerkrachten aan te trekken is het dan misschien weer wel nodig om de verloning wat aantrekkelijker te maken (door bijvoorbeeld een ICT-budget, een kilootje rode stylo's (grapje, hoewel...) of andere voordelen, die we nu niet hebben).

  In verband met de vaste benoemingen. Ze nu zomaar afschaffen, is te onzeker. Een contract van onbepaalde duur zorgt evenzeer voor jobonzekerheid. In scholen met een wisselend leerlingenaantal, ben je je job (of een deel ervan) op die manier kwijt. Maar ik geef jullie wel gelijk wat betreft leerkrachten die niet (meer) voldoen: die zouden even goed vervangen moeten kunnen worden door ander en beter. Die mogelijkheid bestaat wel op papier: in het onderwijs werkt men ook met functionerings- en evaluatiegesprekken. Bij opeenvolgende negatieve evaluaties kunnen ze je ontslaan... Maar de procedure is omslachtig, de beroepsmogelijkheid daarentegen niet. De kleinste procedurefout zorgt dat je als school van voor af aan kan starten.
 • Jongensintwild
  Zoals ik al zei had dit ook perfect zo kunnen lopen als beide leerkrachten benoemd waren. Een benoeming speelt hierin geen enkele rol, de directie wel. En als er uren genoeg waren, heeft de leerkracht die haar autiklas heeft moeten afgeven dan een ander urenpakket gekregen?

  En ik zit niet te 'draaien en te keren', ik zeg gewoon zoals het er in het onderwijs aan toe gaat. Dat dit niet is wat jullie willen horen, kan ik me wel inbeelden.
 • @hanne

  Ik ga zelfs niet de moeite nemen op hier anoniem op te reageren. Ik gaf zelf heel graag les in het lager onderwijs en heb alles gezien van concentratieschool tot witte school tot joods-orthodoxe school. Van kleuterjuf tot zorgjuf tot turnjuf... Kortom zowat alle vervangingen die je kon doen. Na 5 jaar was ik het kotsbeu om speelbal te zijn en heb ik mezelf omgeschoold omdat ik jobzekerheid wilde. Die kreeg ik maar niet in het onderwijs omdat er geen plaats was, de vastbenoemde leerkracht terugkwam (in 80% van de vervangingen was dit het geval) of omdat er uren wegvielen. En ja, ik heb nu jobzekerheid: een contract van onbepaalde duur, jaarlijks een evaluatie en de zekerheid dat ik mag blijven omdat ik m'n job goed doe.
  Met die belachelijk achterhaalde vaste benoemingen heb je dus als nieuwkomer geen enkele kans. Als je je job goed doet, moet je kunnen blijven. En dat er wel eens minder jobs zijn, valt in de privé ook voor.
  In de privé is er zoiets als externen die kunnen invallen en die tijdelijke projecten hebben. En als ze even geen werk hebben, zitten ze niet thuis maar werken ze gewoon voor het interimkantoor.

  Dus zolang het onderwijs niet meegaan met z'n tijd gaat het alleen maar minder aantrek hebben om leerkracht te worden.
  In de privé zijn er ook mensen die de kantjes eraf lopen: nl die mensen met zoveel anciënniteit dat ze 'te duur' zijn om te ontslaan. Zo'n beetje zoals de vastbenoemden die al te lang dezelfde klas hebben...
 • Liemke
  In het onderwijs is er nu iets vergelijkbaars: het lerarenplatform.
  Maar, besef nu eens dat iedere leerkracht die vastbenoemd is die onzekere periode meegemaakt heeft in het begin van zijn loopbaan. Als je echt in het onderwijs wil staan, dan neem je dat er gewoon bij. Je weet verdorie toch waar je aan begint als je in uren start van een vastbenoemde leerkracht die afwezig is! Moet daarom maar het hele systeem van vaste benoemingen op de schop?
  Dat je als beginnende leerkracht geen kans maakt is een compleet onlogische uitspraak, want dan zo niemand nog benoemd raken. Je moet gewoon geduld hebben. Bij mij heeft het iets meer dan 10 jaar geduurd voor ik volledig benoemd was.
  De uitspraak 'als je je werk goed doet, moet je dat kunnen houden'... dat geldt toch ook voor leerkrachten die al wat langer bezig zijn. Als er lessen wegvallen, wie moet er dan vertrekken? De goed presterende wat oudere leerkracht of de goed presterende beginner? Hoe ga je zoiets regelen zonder benoeming?
 • Hanne,
  "ik zeg gewoon zoals het er in het onderwijs aan toe gaat" dat geloof ik, maar het is geen argumentatie "voor de vaste benoeming"...

  Veel van je voorbeelden waarom een lk zonder vaste benoeming de job kan verliezen zijn ook van toepassing op privé. Hat argument dat jij dan aanbrengt is dat ervaring in de privé meer gewaardeerd wordt (waardering als in "minder kans op ontslag omdat je meer ervaren bent") maar dat argument is niet sluitend
  bv- meer ervaring --> je wordt duurder --> duurdere werknemers hebben -in bepaalde gevallen- meer kans om er uit te liggen (dus ervaring in privé beschermt niet tegen ontslag)

  Wat heb je tegen een contract van onbepaalde duur? Je bent minder goed beschermd dat met vaste benoeming, inderdaad dat is allicht waar maar dat is geen argument. Je hebt, m.i. nog steeds geen goede argumenten aangehaald "voor vaste benoeming"...

  Plus, ervaring zou net wél (meer) moeten meetellen in het onderwijs (en is dat niet een zeer groot probleem?). Jij laat uitschijnen dat iemand met ervaring ontslaan, geen verlies zou zijn voor een school bv. in je uitspraken "daar hebben enkel de leerlingen last van. De school zal daar niet onder lijden terwijl een bedrijf dat wel doet als het een ervaren werknemer aan de deur zet"//"Vandaar dat ik de vergelijking met de privé maakte, daar is het zomaar van functie veranderen van personen niet zo evident en kan dit wel schade berokkenen aan een bedrijf. Als men mij, met mijn ervaring en klantenconnecties, zou vervangen hebben door een extern iemand (bv. dat pas afgestudeerde kind van een directielid), dan had het bedrijf daar onder geleden"
 • VE_18
  Als mijn argument dat je met benoeming beter beschermd bent volgens jou geen argument is, dan kan ik je geen argument geven waarom ik een benoeming belangrijk vind. In de privé had ik niet de angst om ontslagen te worden, in het onderwijs merk je dat die druk er veel meer is. Je weerlegt dat ook, dus ook daar kan ik alleen maar zeggen dat ik dat zo zie en dat daarom die benoeming me een geruster gevoel geeft. Dat zijn mijn argumenten, ze zijn te nemen of te laten. Maar ja, waarschijnlijk zie ik het als leerkracht helemaal verkeerd en kan een buitenstaander zich een veel correcter beeld over deze materie vormen. tired.gif
 • Dag Hanne,

  ik begrijp dat het jou een geruster gevoel geeft en ik begrijp ook dat jij daarom een vaste benoeming belangrijk vindt (het geruster gevoel, minder angst). Geniet van het weekend en laten we allen hopen op wat beter weer smile.gif
 • VE_18
  Bedankt! Dat is een fijn antwoord om te lezen. Een verademing hier op het forum. wink.gif
  Geniet ook van jouw weekend!
Reageer

Inloggen

Let op: Je login van de oude site werkt hier niet! Kijk hier voor meer info.

Hou me aangemeld