Waarom blijft iedereen Latijn zo belangrijk vinden in het middelbaar?

 • Het zijn altijd mensen die nooit Latijn deden die dan roepen" ik zou echt wel Latijnse aangekund hebben, maar ik koos iets nuttig". Nou, ja, ik zou echt heus wel geneeskunde aangekund hebben maar ik verkoos iets met minder bloed. wink.gif
  Ik zal nooit zeggen, "ik kon de WEWI8 aan, maar ik vind die cijfers zo saai." Ik zeg gewoon eerlijk: HEL voor mij zou dat geweest zijn, ik zou het niet gekund hebben. Nochtans ook 2 universitaire diploma's, maar in de ogen van A waarschijnlijk minderwaardige, of gemakkelijke, of bij de potten choco gekregen toen ze in reclame stonden?

  Ik heb nu een kind dat de keuze moet maken, en ik houd hem uit de wetenschapsklassen tot en met de 2e graad. In de 3e graad mag hij Latijn laten vallen, als hij dat tegen dan nog wil. Het is ook al duidelijk dat hij vooral het wiskundige, analytische stuk van Latijn erg goed kan. Ik wil hem gewoon uit de veel drukkere wetenschapsklassen houden, waar de punten voor algemene vakken nu al 20 procent lager liggen dan in de Latijn en waar een heel andere studiementaliteit heerst. Ik ken ondertussen HEEL veel scholen vanbinnen en ik heb het al zo vaak zien terugkomen, het kan geen toeval meer zijn. Net omdat die "wetenschappers" ( waar in de 1e en 2e graad gewoon een pak kids zitten die niet sterk genoeg zijn voor Latijn, maar toch in ASO willen starten en waar er nog veel gaan veranderen naar een niet- ASO school) alleen maar iets doen voor wiskunde, en niet voor Frans, of Nederlands, of Engels, of geschiedenis, want, "hallo? Boeit niet, hebben we niet nodig toch??! En iedereen verstaat ons toch, waarom zou ik studeren om het ook correct te schrijven?? "

  Wat ik wel helemaal volg, is het uitdagen op school. Dat heb ik al jaren geleden opgegeven. Als de kinderen graag gaan, hun werk kunnen doen in zeer beperkte tijd en zo veel tijd houden voor dingen die ze ook fijn vinden maar niet in een schoolpakket aangeboden worden: PERFECT!

 • Kaatje, ik denk dat ik als burgerlijk ingenieur wel kan zeggen dat ik Latijnse had kunnen doen. Als dat mij geïnteresseerd had, inderdaad. Maar dat deed het dus niet.

  Voor de rest vind ik jouw minachting naar andere richtingen dan Latijn zo erg dat ik eigenlijk aan jou geen woorden meer vuil wil maken. Je kent scholen vanbinnen? Hopelijk niet als leerkracht, met zo'n attitude.

  In de lagere school kwam hier vaak een vriendinnetje van mijn dochter spelen (en zij daar). Toen dat vriendinnetje Latijn ging doen en mijn dochter niet, paste het plots nooit meer voor het meisje om hier te komen spelen. Omgekeerd werd mijn dochter ook nooit meer uitgenodigd bij hen. Als ik hier lees begin ik een beetje te vermoeden wat er aan de hand was.
 • De enige reactie waaruit arrogantie blijkt, is voor mij nochtans die van jou, A. Jij zegt letterlijk dat de zuivere wetenschappen voor een maatschappij en haar ontwikkeling belangrijker zijn dan taal, cultuur en menswetenschappen. Dat noem ik pas arrogant. En minachtend ten opzichte van mensen die zich bezig houden met iets anders dan exacte wetenschap.

  In Kaatjes reactie lees ik dan weer geen minachting, enkel een bevestiging van wat ik eerder al schreef, maar wat toen al op veel verontwaardiging stuitte: de realiteit dat het niveau in de klassen Latijn in het algemeen hoger ligt dan in de andere richtingen. Ik heb het over ALGEMEEN. Er zullen zeker scholen zijn waar ze een volwaardige STEM-richting hebben met een even hoog niveau en even goede studiementaliteit. Maar helaas is het inderdaad nog vaak anders. Op onze school is het bv. zo dat de lessenpakketten gelijk lopen voor alle eerstejaars. De uren Latijn worden in de andere richtingen opgevuld met extra uren in de andere vakken, terwijl de leerstof hetzelfde is. Met andere woorden, de Latijnse doet Latijn gewoon extra. Dat is gewoon een feit, terecht of niet.
 • Trouwens, dat er echt mensen bestaan die hun kinderen weghouden bij kinderen die geen Latijn studeren, vind ik werkelijk walgelijk en eigenlijk onvoorstelbaar. Het is gewoon een keuze, waarvan je de meerwaarde wel mag erkennen, zonder ze als een noodzakelijkheid te beschouwen, op elk vlak.
 • Nu ja, als je niet wil begrijpen wat ik bedoel en mij arrogant wil vinden, doe gerust!

  Mijn dochter volgt dus geen Latijn en in de eerste graad worden die uren niet opgevuld met het uitspreiden van de gewone leerstof over meer uren (is dat niet iets dat enkel in 'ondersteuning' gedaan wordt?). In die extra uren wordt er aan wetenschappelijke en technische projecten gewerkt. Als ik de bundels zie die ze daarvoor krijgen, dan ben ik meer dan tevreden. Ik zie er duidelijk in dat men werkt aan probleemoplossend denken en zelfredzaamheid. En ondertussen vergaren de kinderen kennis.

  Als ik de resultaten van mijn dochter zie, dan begrijp ik ook niet zo goed de opmerking van Kaatje i.v.m. het 20% lager liggen van de punten. Als ik er 20% bij tel dan halen de kids in Latijn blijkbaar over de 100%. En dan die perceptie dat de wetenschapsklassen veel drukker zouden zijn... hoe stereotiep en veralgemenend kan iemand denken?

  Zo, en nu eindigt dit topic voor mij. Hopelijk gaan onze kids allemaal een mooie schoolcarrière tegemoet.
 • is het omwille van dat Latijn dat die niet meer langs komt, of gewoon omdat die nieuwe vriendinnen heeft leren kennen in haar klas? Het vriendje van vorig jaar van de middelste doet Stem en heeft ook gewoon nooit meer tijd om te komen, en het past nooit meer dat mijn middelste naar daar gaat, terwijl die vorig jaar bijna elke dag afspraken. Ik ga nu toch ook niet groot gaan roepen 'ja, dat is omdat die stem doet, die voelen zich te goed'?
 • Mijn nichtje zat anders ook in de Latijnse met een hoop kinderen die dat niet aankonden. En als ik kijk naar de klas van mijn dochter is dat net hetzelfde. Meer dan de helft gaat Latijn doen, en dat zijn zeker niet allemaal de bollebozen van de klas integendeel.
  Ik geef niet zo veel om gemiddeldes van klassen en publiek dat in de klas zit. Wij hebben een school gekozen waar het ganse publiek ons aanstaat. En ik ben ervan overtuigd dat er meerdere goede mogelijkheden zijn. Er leidt niet slechts 1 weg naar die toekomst die hopelijk weggelegd is voor onze kinderen. Net zoals er hopelijk veel goede scholen zijn.
 • Jongensintwild, in het verleden ging dat komen spelen soms ook niet en werd er altijd spontaan gezegd waarom. Niet dat die reden moet vermeld worden, natuurlijk. Er werd dan ook steeds naar een alternatief moment gezocht. Nu is het heel kortaf 'Neen, het gaat niet.' zonder meer. En als dat face-to-face gebeurt, dan zie je ook wel ergens aan de persoon dat er iets niet klopt aan de manier waarop het gezegd wordt. Ik had er al een vreemd gevoel bij en zat al met het vermoeden dat het vanwege heel die hype rond Latijn was. Ik kan natuurlijk niet zeker zijn, maar met wat ik hier lees... het zo zeker kunnen dat de studiekeuze een rol speelt in deze situatie.
 • A., met wat ik hier lees, denk ik dat het eerder aan de mama zal liggen dan aan dat niet volgen van Latijn wink.gif. Je komt hier echt niet sympathiek over ... je vermeldt zeker 5 keer je beroep... beetje overdreven, niet? Je hebt zelf geen Latijn gevolgd, anders zou je ook weten dat ze daar ook werken aan "probleemoplossend denken en zelfredzaamheid". Latijn en wiskunde zijn in de eerste graad toch echt de enige vakken waarvoor de meeste kinderen wat moeten studeren. De rest stelt toch niet veel voor .. (zeker niet voor jouw ingenieurtjes in spe wink.gif )

  Ik heb trouwens zelf ook lesgegeven in het middelbaar, en de rotklassen waren de klassen wetenschappen in de tweede graad. Ik kan Kaatje dus bijtreden ... De deliberaties van de klassen Latijn verliepen meestal iets vlotter haha. smile.gif die kinderen zagen toch meer in in dat elk vak zijn nut had en letten dus beter op en studeerden flinker. Kennismaken met cultuur, poezie, de schoonheid van het geschreven woord ... brengt kinderen trouwens ook een zekere fijngevoeligheid bij. Hier dus een stem PRO Latijn smile.gif
 • Jongensintwild, in het verleden ging dat komen spelen soms ook niet en werd er altijd spontaan gezegd waarom. Niet dat die reden moet vermeld worden, natuurlijk. Er werd dan ook steeds naar een alternatief moment gezocht. Nu is het heel kortaf 'Neen, het gaat niet.' zonder meer. En als dat face-to-face gebeurt, dan zie je ook wel ergens aan de persoon dat er iets niet klopt aan de manier waarop het gezegd wordt. Ik had er al een vreemd gevoel bij en zat al met het vermoeden dat het vanwege heel die hype rond Latijn was. Ik kan natuurlijk niet zeker zijn, maar met wat ik hier lees... het zo zeker kunnen dat de studiekeuze een rol speelt in deze situatie.A. @ Vandaag 14:04


  dat is nu exact wat mijn kind meemaakt met dat ene kind dat STEM is gaan doen. Dat heeft niets met Latijn te maken, dat zit letterlijk tussen jouw oren
 • Mijn 'arrogantie' is enkel maar een reactie op sommige uitspraken hier hoor. Om de balans een beetje te herstellen.
  Maar ik zal het waarschijnlijk niet 'fijngevoelig' aanpakken. Goh ja, ik heb dan ook geen Latijn gestudeerd. bigsmile.gif
 • en mischien zijn die andere arrogante reacties net een reactie op jouw arrogantie?
 • Dat meisje wil niet meer met mijn dochter spelen...er is geen reden gegeven en ik heb er ook niet naar gevraagd, maar het is vast omdat mijn dochter geen latijn doet. Dat kan je toch niet menen?
 • Mensen, lees eens wat er staat!

  Any, het gaat niet om een eenmalig feit en dat gecombineerd met een vreemde houding van de mama van het meisje gaf me een vreemd gevoel. Dus ja, met wat ik hier lees zie ik dat wel als mogelijkheid. Maar het kan ook een heel andere reden hebben. Ik wou maar aangeven hoe sommigen hier overkomen.

  Jongensintwild, als ik zeg dat mijn arrogantie een reactie is op arrogante uitspraken van anderen, dan waren die uitspraken er natuurlijk eerst. Ik had voordien zelfs nog niets gezegd. Hoe moeilijk kan het zijn?

  En hier sluit ik nu echt mee af. Ik heb al genoeg tijd aan dit topic besteed.
 • welke arrogantie?
 • popcorn

  dit is een topic met alleen maar vrouwen die masterdiploma's hebben, met vrouwen die latijn gedaan hebben, of minstens 8u wiskunde...

  het kruim van het kruim dus

  misschien het hele topic nog eens overlezen, en dan zullen jullie allemaal merken dat noch latijn noch wetenschappen heeft kunnen voorkomen dat jullie je op volwassen leeftijd gedragen als lagereschoolkinderen (ik ben de slimste, ik ben de cultureelste, ik ben de begaafdste ...) O jee O jee...

  topicstarter: ik snap ook de fascinatie voor Latijn niet. Ik heb het zelf twee jaar gevolgd, daarna bood de school het niet meer aan. Ondertussen kan het op die school, waar ook mijn kinderen gaan en hopelijk blijven gaan want topschool, niet voor de leerstof an sich maar voor alles wat in een middelbare school carrière ECHT belang heeft (natuurgevoel, omkadering, kleinschaligheid - dus je bent een naam, geen nummer, liefdadigheid, reizen en uitstappen... ) helemaal niet meer gevolgd worden en ik heb daar nu nog geen twee minuten van mijn tijd aan gespendeerd om dat erg te vinden of om een school verder weg te zoeken die dat wel aanbiedt.
 • Ja, want EN slim zijn EN Latijn gedaan hebben EN een masterdiploma hebben en daarboven op nog in een fijne school gezeten hebben dat kan niet:)
  hahaha. Als je school je opvoedt tot een goed mens, dan doe je automatisch geen Latijn ofzo?
 • Natuurlijk kan je ook latijn doen en goed opgevoed worden op school, ik zeg toch niet dat dat niet kan... wat ik wel bedoel is dat de schoolomgeving belangrijker is dan de richting, altijd (voor mij). En wel hiervoor:
  * als je gepest wordt, dan mag je eender welke richting doen, je schooltijd zal een hel zijn met slechte herinneringen en wschl ook mindere resultaten tot gevolg
  * een inspirerende leerkracht kan een gemiddelde leerling zo beïnvloeden dat hij of zij tegen verwachting in een goed resultaat kan neerzetten aan de universiteit (bv een goed geschiedenisleerkracht kan een leerling met interesse zover krijgen dat hij toch voor dat diploma gaat)
  * uitstappen en reizen, goede herinneringen die je bijblijven. Hoeveel weet jij nog actief van het latijn (of van de wiskunde) dat je geleerd hebt? Ik niks eigenlijk... maar die reizen en uitstappen, dat waren mooie tijden
  * wat ik wel nog geleerd heb uit mijn schooltijd zijn dingen als argumenteren, zorgzaamheid, ecologie, solidariteit... dingen die mij veel verder brengen in het leven dan weten hoe je een integraal moet uitrekenen (ik heb wetenschappen wiskunde gestudeerd, maar eigenlijk interesseerde mij dat niet)

  Dus als mijn kinderen naar een goede school in de buurt gaan waar dat allemaal aangeboden wordt, maar geen Latijn, dan ga ik niet op zoek naar een andere school waar ze wel Latijn aanbieden gewoon 'om latijn te doen'

  Maar ano, die zichzelf slim noemt en goed opgevoed... ik denk dat uw post exact bewijst wat ik in mijn eerste twee paragrafen schrijf van mijn vorige reactie...
Reageer

Inloggen

Let op: Je login van de oude site werkt hier niet! Kijk hier voor meer info.

Hou me aangemeld