leerkracht afwezig - zelfstudie

 • leerkracht afwezig - zelfstudie

  hoi,

  de leerkracht wiskunde van onze oudste dochter zal een maand afwezig zijn. Ze gaf een blad mee met wat ze in tussentijd moeten doen. Beetje herhaling maar grotendeels ook nieuwe leerstof. Er staat bijvoorbeeld 'lees theorie pagina zoveel en pas toe'. Er staan ook toetsen ed op het programma. Ze moeten dat doen tijdens lesuren wiskunde maar krijgen dus geen leerkracht om vragen aan te stellen .
  In praktijk zal ik dus zelf tekst en uitleg moeten geven (want onze dochter is zeker geen wiskundebol).
  Ik begrijp dat er een tekort is aan leerkrachten en dat de directeur wel inspanning zal gedaan hebben om een vervanger te zoeken maar geen heeft gevonden. Maar op deze manier zijn de kinderen (en de ouders) wel de dupe...
  Zouden jullie dit bij de directie aankaarten?
 • dochter is twaalf en zit in het eerste middelbaar...
 • Ik zou dat aankaarten, ja. Misschien kunnen ze wel een deel van de lessen opvangen door collega's uren te laten overnemen. Toch zeker voor de theorie uit te leggen, oefeningen maken en controleren kunnen de lln zelf doen, toetsen maken enz hoeft ook niet per sé onder begeleiding van een lkr wiskunde.
 • Ik vind dit toch wel not done voor een eerste middelbaar. In de hogere jaren zou ik dat nog kunnen snappen, als soort van voorbereiding op hogere studies. Maar die kinderen komen net van de lagere school af ...

  Als ik naar mezelf kijk: ik was heel slecht in wiskunde en ook mijn ouders bakten er niet veel van. Dus dan had ik eigenlijk brute pech, want die konden me het ook niet uitleggen.

  Ik zou dit zeker aankaarten en eens polsen hoe de andere ouders hierover denken.
 • Heb mail gestuurd naar klasverantwoordelijke. Op zich ben ik nog wel 'mee' met de wiskunde die ze zien, maar ik werk ook en heb nog andere kinderen. Eens iets uitleggen ok, wat oefeningen opstellen en zien of ze haar theorie wel kent, ook nog ok, maar echt lesgeven in de plaats van de juf, nee daar heb ik geen zin of tijd voor.
  Volgens de school zijn er gewoon geen vervangers voorhanden...
 • Ik zou er meer moeite mee hebben als er niets voorzien was. Op de school waar ik lesgeef, is er in sommige klassen sinds kerst geen wiskunde meer gegeven wegens ziekte van de leerkracht. Vacature staat online, en dat is niet de enige openstaande vacature voor onze school. Lessen overnemen, ok, maar als leerkracht kan je dat niet allemaal overnemen. Zelfstudie is geen ideale oplossing, maar beter dan niets. De school zal in evaluaties wel rekening houden met het feit dat het een deeltje zelfstudie was en de leerkracht zal achteraf wel bekijken hoe goed die zelfstudie gelukt is.

  De leerstof eerste middelbaar is trouwens hoofdzakelijk herhaling van hetgeen men in de lagere school heeft gezien. Als ouder is het een kleine moeite om datgene wat ze niet begrijpt even uit te leggen. Als de toezichthoudende leerkracht of een medeleerling het al niet heeft uitgelegd. De school vraagt toch niet dat je lesgeeft? Zelfs niet dat je oefeningen opstelt. Of zelfs niet dat je iets uitlegt, maar dat doe je als ouder natuurlijk wel.
 • 'De leerstof eerste middelbaar is trouwens hoofdzakelijk herhaling van hetgeen men in de lagere school heeft gezien. '

  Is dat zo? Hier in elk geval niet hoor. Die wiskunde is echt niet eenvoudig en helemaal niet te vergelijken met wat er in een lagere school wordt aangeleerd.
  Sommige andere ouders zegden idd dat ze liever 'iets' hadden dan helemaal niets. Maar hier hebben de kinderen gewoon een lijst gekregen met die oefeningen tijdens dat uur en die theorie met die oefening tijdens dat uur, toets op dat uur... Ik noem dat niet bepaald iets voorzien. Is gewoon een copie van haar agenda van het vorige jaar smile.gif
  Ze zal zeker geen rekening houden met het feit dat het zelfstudie is. Dat heeft ze hen duidelijk gezegd. Zelfde toetsen, zelfde manier van punten geven.
  Leerlingen krijgen wel de verbeteringen van de oefeningen op voorwaarde dat ze hun ingevulde bladen scannen naar de leerkracht...
 • Mag dat wettelijk wel? Ik zou daar toch eens informatie over inwinnen. Wat gaan ze doen bij de volgende examens met kinderen die gebuisd zijn? Gewoon laten blijven zitten ook al hebben die kinderen gewoon geen les gehad? Volgens mij mag dat helemaal niet.
 • Mijn agenda is ook min of meer een kopie van het vorige schooljaar, tenzij er een nieuw leerplan is. Welke methode gebruiken ze?
  Mijn zoon zat vorig schooljaar in het eerste middelbaar en die heeft bij wiskunde niets gezien dat echt nieuw was (buiten definities en symbolen).

  Hoe weet je zo zeker dat er geen rekening mee gehouden wordt? Dat weet je toch pas wanneer de leerkracht terug is?
  En verder lijkt het me terecht dat ze pas een correctiesleutel krijgen wanneer de oefeningen werden gemaakt. Ik vind het niet slecht dat je je bezorgdheid uit, maar ik zou wel tevreden zijn met het feit dat er toch iets wordt aangeboden.
 • Dochter zit n het Franstalig onderwijs. Geen idee welke methode eigenlijk. Algebra en zo is voor mijn dochter echt wel nieuw. Dat deden ze hier in de lagere school toch niet. Op zich valt dat deel nog mee maar meetkunde is echt moeilijk... Heb vanmiddag met haar anderhalf uur gezet op wat de juf voorzien had op een lesuur.... Met hulp zet ze er dus nog bijna 2maal de voorziene tijd over. Er is ook apart huiswerk voorzien Vind het allemaal wat té voor een prille tiener..
  Vind het ook heel normaal hoor dat ze pas de verbeteringen krijgen als de oefeningen gemaakt zijn, maar met mijn prehistorisch scannerke ga ik wel tijd nodig hebben om dat allemaal te scannen. Dat is blas per blad he.
  Ik ga die lessen dus gewoon met haar doen en haar tijdens de wiskundeles haar definities laten opschrijven. Dat moeten ze tegen het einde van het jaar doen. 350 Fiches met definities overschrijven en van buiten leren. Zo is ze toch nuttig bezig...
  Die leerkracht heeft dat gewoon gezegd hoor dat ze er geen rekening mee zou houden. De toetsen zijn dezelfde... En haar kennende was dat geen loze belofte.

 • @anoniem
  Mijn zoon zit in het eerste middelbaar. Rationale getallen is toch wel nieuw. Dat min en min plus is ook. De eigenschappen van bewerkingen toepassen. En zo is er nog wel heel wat. Ik vind dus dat er wel degelijk heel veel nieuw is wat betreft wiskunde. Frans daarentegen is voor mijn zoon allemaal herhaling. Gelukkig aangezien zijn leerkracht van half september tot half november ziek was. Zijn heeft dat “gewoon” ingehaald op een paar weken. Het examen was hetzelfde voor alle eerstejaars.

  Als ze geen vervanging vinden dan vinden ze er geen. En zomaar een andere leerkracht wiskunde laten geven, is dat de oplossing????
 • Denk dat gelijk wie beter is dan niemand eigenlijk. Nu moet het opgevangen worden door de ouders... Er zullen wel een paar leerlingen tussen zitten die dat alleen kunnen, maar met een klasgemiddelde van rond de 50 zal dat zeker niet de grote hoop zijn. Of het wettelijk is of niet, dat weet ik eigenlijk niet. Ik weet dat er een groot tekort is aan leerkrachten en dat de directeur zonder twijfel zijn best heeft gedaan om iemand te vinden.. Ik vrees ook dat het wel eens veel langer zou kunnen duren dan initieel gedacht. Voorlopig gaat het om een maand, maar die 'voorlopig' staat wel heel vet op het papier gedrukt...
 • Ik bedoel niet "gelijk wie" maar collega's wiskunde (of wetenschappen, die toch ook wiskunde in hun basisopleiding hadden), natuurlijk. Ik heb ook ooit al (een deel) uren van een langdurig afwezige collega overgenomen, waardoor ik meer dan een FT deed. Op de school waar ik nu sta, worden afwezigheden soms ook zo opgevangen als er geen vervanger gevonden wordt.
 • @Ikke
  Kan je i.p.v. te scannen niet gewoon met je GSM foto's van de oploste oefeningen maken en die doorsturen? Dat gaat sneller dan met een trage scanner.
 • Dank je voor de tip Hanne. Ik denk dat dat inderdaad een oplossing is...
 • Anna,
  Daar bestaat geen wetgeving rond. Het is de doorlichting die bepaald of de leerplandoelstellingen behaald worden en of evaluatie op een eerlijke manier gebeurt. En over dat laatste valt wel iets te zeggen wanneer aan het einde van het schooljaar blijkt dat een kind niet geslaagd omwille van de afwezigheid van de leerkracht, zeker wanneer het tekort te wijten is aan tekorten voor de leerstof die 'gezien' werd tijdens haar afwezigheid. Stel dat dit zo is, en je kind krijgt een B- of C-attest, dan kan je hiertegen in beroep gaan (de procedure zou in het schoolreglement moeten staan).
  Dit althans voor het Vlaams onderwijs, de dochter van ts volgt echter Franstalig onderwijs.

  Aa,
  Voor mijn zoon was de wiskunde herhaling uitgezonderd de theorie (definities en symbolen). Bij Frans was dit ook zo, ik vind dat zijn Frans erop achteruit gegaan is ten opzichte van de lagere school, ik ben dan ook helemaal geen fan van de methode Frans.
  Ik ben geen wiskundige, maar ik heb in het verleden wel wiskunde in thuisonderwijs gegeven (tot en met de niet-wiskundige richtingen in het vijfde jaar). Maar niet elke leerkracht zal dat zomaar kunnen. De meeste scholen hebben een systeem met vervangingen waarbij leerkrachten of ondersteunend personeel studie geven of waarbij er een taak gemaakt wordt. Soms wordt er ook een andere les gegeven. Ik heb in het verleden ook ooit een aantal uren (betaald) overgenomen, maar dat moet dan ook weer in je lesrooster passen natuurlijk. In principe moet men ook blijven zoeken naar een vervanger.

 • Zal misschien aan het onderwijssysteem liggen maar hier deden ze geen algebra in het lager onderwijs. Die meetkunde is ook helemaal anders. Kan me de complexe 'spiegelingen' (heet dat wel zo in het Nederlands?) helemaak niet meer herinneren van in mijn secundair...Ze beschouwen de leerstof van het lager wel als gekend, maar gaan toch echt veel verder. Frans en Nederlands zijn dan wel weer herhalingen.
  Bij ins is wiskunde echt met stip het vak waar het verschil met het lager het grootst is eigenlijk.
Reageer

Inloggen

Let op: Je login van de oude site werkt hier niet! Kijk hier voor meer info.

Hou me aangemeld