Geschatte gewicht!

 • 25 weken:
  * 900 gram - ?? - Emmeke (paar dagen voor op curve)

  26 weken:
  * 1035 gram - ?? - Emmeke (paar dagen voor op curve, geschatte geboortegewicht 3900g)
  * 823 gram - meisje - sharon (geschatte geboortegewicht 3300gram)
  * 970 gram - meisje - Kris. (23 april)
  * 26w6d 927gr - meisje - Ellentje

  27 weken:
  * 1200 gram- jongen- Piper

  28 weken:
  * 1380 gram - ?? - Nano (geschatte gewicht 3500-3900 gram)

  29 weken:
  * 1703 gram- Meisje - Xanthe
  * 1479 gram - ?? - Emmeke
  * 1578 gram - meisje - Kris (14 mei)

  30 weken:
  * 1303 gram - meisje - Stimpy
  * 1500 gram - jongen - Jora
  * 30+5 1600 gram - jongetje - Claudia ( en zat op curve 50/80 dus net iets boven gemiddelde)
  * 1472gram - - Nano
  * 30w5d 1850gr - meisje- Ellentje (geschat geboortegewicht 3kg700)
  * 30w6d 1846gr -jongen- Piper (geschat gewicht bij geboorte 3700gram)

  31weken:
  *31 1493 gram- meisje- stimpy
  *31+5 1800 gr - ?? - kaat
  *31+5 2100 gram - jongen- Brechje (BB) geschatte geboortegewicht ruim 4000 gram
  *31+5 1580g - meisje - Eva

  32 weken:
  * 1661 gram- meisje- stimpy
  * 2230 gram - jongen - Liesbeth
  * 2,100gram -?- Nano
  * 32w5d 1950gram - meisje - Ellentje (geschatte geboortegewicht 3kg500)

  33 weken:
  * 2014 gram - meisje - sharon
  * 33+4 1950 gram- meisje - stimpy
  * 2250gram - ? - Emmeke (geschatte geboortegewicht 3,500kg)
  * 2700 gr op 33,4 weken

  34 weken:
  * 34+5 2500g - meisje - Eva
  * 2400g - jongen - Jora
  * 34+5d 2407g - meisje - Ellentje
  * 34w +6 dagen - 2490gr Nano

  35 weken:
  * 2745 gram - jongen - Liesbeth
  * 35+6 3000 gram - jongen- Brechje

  36 weken:
  *2700 gram - meisje - sharon (geschatte geboortegewicht 3400gr)
  *2873 gram - meisje - Xanthe
 • 25 weken:
  * 900 gram - ?? - Emmeke (paar dagen voor op curve)

  26 weken:
  * 1035 gram - ?? - Emmeke (paar dagen voor op curve, geschatte geboortegewicht 3900g)
  * 823 gram - meisje - sharon (geschatte geboortegewicht 3300gram)
  * 970 gram - meisje - Kris. (23 april)
  * 26w6d 927gr - meisje - Ellentje

  27 weken:
  * 1200 gram- jongen- Piper

  28 weken:
  * 1380 gram - ?? - Nano (geschatte gewicht 3500-3900 gram)

  29 weken:
  * 1703 gram- Meisje - Xanthe
  * 1479 gram - ?? - Emmeke
  * 1578 gram - meisje - Kris (14 mei)

  30 weken:
  * 1303 gram - meisje - Stimpy
  * 1500 gram - jongen - Jora
  * 30+5 1600 gram - jongetje - Claudia ( en zat op curve 50/80 dus net iets boven gemiddelde)
  * 1472gram - - Nano
  * 30w5d 1850gr - meisje- Ellentje (geschat geboortegewicht 3kg700)
  * 30w6d 1846gr -jongen- Piper (geschat gewicht bij geboorte 3700gram)

  31weken:
  *31 1493 gram- meisje- stimpy
  *31+5 1800 gr - ?? - kaat
  *31+5 2100 gram - jongen- Brechje (BB) geschatte geboortegewicht ruim 4000 gram
  *31+5 1580g - meisje - Eva

  32 weken:
  * 1661 gram- meisje- stimpy
  * 2230 gram - jongen - Liesbeth
  * 2,100gram -?- Nano
  * 32w5d 1950gram - meisje - Ellentje (geschatte geboortegewicht 3kg500)

  33 weken:
  * 2014 gram - meisje - sharon
  * 33+4 1950 gram- meisje - stimpy
  * 2250gram - ? - Emmeke (geschatte geboortegewicht 3,500kg)
  * 2700 gr op 33,4 weken

  34 weken:
  * 34+5 2500g - meisje - Eva
  * 2400g - jongen - Jora
  * 34+5d 2407g - meisje - Ellentje
  * 34w +6 dagen - 2490gr Nano

  35 weken:
  * 2745 gram - jongen - Liesbeth
  * 35+6 3000 gram - jongen- Brechje

  36 weken:
  *2700 gram - meisje - sharon (geschatte geboortegewicht 3400gr)
  *2873 gram - meisje - Xanthe

  38 weken:
  *2900 gram- ? - Esmee
 • 30 weken:
  * 1303 gram - meisje - Stimpy
  * 1500 gram - jongen - Jora
  * 30+5 1600 gram - jongetje - Claudia ( en zat op curve 50/80 dus net iets boven gemiddelde)
  * 1472gram - - Nano
  * 30w5d 1850gr - meisje- Ellentje (geschat geboortegewicht 3kg700)
  * 30w6d 1846gr -jongen- Piper (geschat gewicht bij geboorte 3700gram)

  31weken:
  *31 1493 gram- meisje- stimpy
  *31+5 1800 gr - ?? - kaat
  *31+5 2100 gram - jongen- Brechje (BB) geschatte geboortegewicht ruim 4000 gram
  *31+5 1580g - meisje - Eva

  32 weken:
  * 1661 gram- meisje- stimpy
  * 2230 gram - jongen - Liesbeth
  * 2,100gram -?- Nano
  * 32w5d 1950gram - meisje - Ellentje (geschatte geboortegewicht 3kg500)

  33 weken:
  * 2014 gram - meisje - sharon
  * 33+4 1950 gram- meisje - stimpy
  * 2250gram - ? - Emmeke (geschatte geboortegewicht 3,500kg)
  * 2700 gr op 33,4 weken

  34 weken:
  * 34+5 2500g - meisje - Eva
  * 2400g - jongen - Jora
  * 34+5d 2407g - meisje - Ellentje
  * 34w +6 dagen - 2490gr Nano

  35 weken:
  * 2745 gram - jongen - Liesbeth
  * 35+6 3000 gram - jongen- Brechje

  36 weken:
  *2700 gram - meisje - sharon (geschatte geboortegewicht 3400gr)
  *2873 gram - meisje - Xanthe
  *3,600 gram - Nano

  38 weken:
  *2900 gram- ? - Esmee
 • 30 weken:
  * 1303 gram - meisje - Stimpy
  * 1500 gram - jongen - Jora
  * 30+5 1600 gram - jongetje - Claudia ( en zat op curve 50/80 dus net iets boven gemiddelde)
  * 1472gram - - Nano
  * 30w5d 1850gr - meisje- Ellentje (geschat geboortegewicht 3kg700)
  * 30w6d 1846gr -jongen- Piper (geschat gewicht bij geboorte 3700gram)

  31weken:
  *31 1493 gram- meisje- stimpy
  *31+5 1800 gr - ?? - kaat
  *31+5 2100 gram - jongen- Brechje (BB) geschatte geboortegewicht ruim 4000 gram
  *31+5 1580g - meisje - Eva

  32 weken:
  * 1661 gram- meisje- stimpy
  * 2230 gram - jongen - Liesbeth
  * 2,100gram -?- Nano
  * 32w5d 1950gram - meisje - Ellentje (geschatte geboortegewicht 3kg500)

  33 weken:
  * 2014 gram - meisje - sharon
  * 33+4 1950 gram- meisje - stimpy
  * 2250gram - ? - Emmeke (geschatte geboortegewicht 3,500kg)
  * 2700 gr op 33,4 weken

  34 weken:
  * 34+5 2500g - meisje - Eva
  * 2400g - jongen - Jora
  * 34+5d 2407g - meisje - Ellentje
  * 34w +6 dagen - 2490gr Nano

  35 weken:
  * 2745 gram - jongen - Liesbeth
  * 35+6 3000 gram - jongen- Brechje

  36 weken:
  *2700 gram - meisje - sharon (geschatte geboortegewicht 3400gr)
  *2873 gram - meisje - Xanthe
  *3,600 gram - Nano
  *36w5d 2970 gram - meisje - Ellentje

  38 weken:
  *2900 gram- ? - Esmee
 • 30 weken:
  * 1303 gram - meisje - Stimpy
  * 1500 gram - jongen - Jora
  * 30+5 1600 gram - jongetje - Claudia ( en zat op curve 50/80 dus net iets boven gemiddelde)
  * 1472gram - - Nano
  * 30w5d 1850gr - meisje- Ellentje (geschat geboortegewicht 3kg700)
  * 30w6d 1846gr -jongen- Piper (geschat gewicht bij geboorte 3700gram)

  31weken:
  *31 1493 gram- meisje- stimpy
  *31+5 1800 gr - ?? - kaat
  *31+5 2100 gram - jongen- Brechje (BB) geschatte geboortegewicht ruim 4000 gram
  *31+5 1580g - meisje - Eva

  32 weken:
  * 1661 gram- meisje- stimpy
  * 2230 gram - jongen - Liesbeth
  * 2,100gram -?- Nano
  * 32w5d 1950gram - meisje - Ellentje (geschatte geboortegewicht 3kg500)

  33 weken:
  * 2014 gram - meisje - sharon
  * 33+4 1950 gram- meisje - stimpy
  * 2250gram - ? - Emmeke (geschatte geboortegewicht 3,500kg)
  * 2700 gr op 33,4 weken

  34 weken:
  * 34+5 2500g - meisje - Eva
  * 2400g - jongen - Jora
  * 34+5d 2407g - meisje - Ellentje
  * 34w +6 dagen - 2490gr Nano

  35 weken:
  * 2745 gram - jongen - Liesbeth
  * 35+6 3000 gram - jongen- Brechje

  36 weken:
  *2700 gram - meisje - sharon (geschatte geboortegewicht 3400gr)
  *2873 gram - meisje - Xanthe
  *3,600 gram - Nano
  *36w5d 2970 gram - meisje - Ellentje

  37 weken:
  37+5 2900g - meisje - Eva

  38 weken:
  *2900 gram- ? - Esmee
 • 30 weken:
  * 1303 gram - meisje - Stimpy
  * 1500 gram - jongen - Jora
  * 30+5 1600 gram - jongetje - Claudia ( en zat op curve 50/80 dus net iets boven gemiddelde)
  * 1472gram - - Nano
  * 30w5d 1850gr - meisje- Ellentje (geschat geboortegewicht 3kg700)
  * 30w6d 1846gr -jongen- Piper (geschat gewicht bij geboorte 3700gram)

  31weken:
  *31 1493 gram- meisje- stimpy
  *31+5 1800 gr - ?? - kaat
  *31+5 2100 gram - jongen- Brechje (BB) geschatte geboortegewicht ruim 4000 gram
  *31+5 1580g - meisje - Eva

  32 weken:
  * 1661 gram- meisje- stimpy
  * 2230 gram - jongen - Liesbeth
  * 2,100gram -?- Nano
  * 32w5d 1950gram - meisje - Ellentje (geschatte geboortegewicht 3kg500)

  33 weken:
  * 2014 gram - meisje - sharon
  * 33+4 1950 gram- meisje - stimpy
  * 2250gram - ? - Emmeke (geschatte geboortegewicht 3,500kg)
  * 2700 gr op 33,4 weken

  34 weken:
  * 34+5 2500g - meisje - Eva
  * 2400g - jongen - Jora
  * 34+5d 2407g - meisje - Ellentje
  * 34w +6 dagen - 2490gr Nano

  35 weken:
  * 2745 gram - jongen - Liesbeth
  * 35+6 3000 gram - jongen- Brechje

  36 weken:
  *2700 gram - meisje - sharon (geschatte geboortegewicht 3400gr)
  *2873 gram - meisje - Xanthe
  *3,600 gram - Nano
  *36w5d 2970 gram - meisje - Ellentje

  37 weken:
  * 37+5 2900g - meisje - Eva
  * kleine 3kg - jongen - Jora

  38 weken:
  *2900 gram- ? - Esmee
 • 30 weken:
  * 1303 gram - meisje - Stimpy
  * 1500 gram - jongen - Jora
  * 30+5 1600 gram - jongetje - Claudia ( en zat op curve 50/80 dus net iets boven gemiddelde)
  * 1472gram - - Nano
  * 30w5d 1850gr - meisje- Ellentje (geschat geboortegewicht 3kg700)
  * 30w6d 1846gr -jongen- Piper (geschat gewicht bij geboorte 3700gram)

  31weken:
  *31 1493 gram- meisje- stimpy
  *31+5 1800 gr - ?? - kaat
  *31+5 2100 gram - jongen- Brechje (BB) geschatte geboortegewicht ruim 4000 gram
  *31+5 1580g - meisje - Eva

  32 weken:
  * 1661 gram- meisje- stimpy
  * 2230 gram - jongen - Liesbeth
  * 2,100gram -?- Nano
  * 32w5d 1950gram - meisje - Ellentje (geschatte geboortegewicht 3kg500)

  33 weken:
  * 2014 gram - meisje - sharon
  * 33+4 1950 gram- meisje - stimpy
  * 2250gram - ? - Emmeke (geschatte geboortegewicht 3,500kg)
  * 2700 gr op 33,4 weken

  34 weken:
  * 34+5 2500g - meisje - Eva
  * 2400g - jongen - Jora
  * 34+5d 2407g - meisje - Ellentje
  * 34w +6 dagen - 2490gr Nano

  35 weken:
  * 2745 gram - jongen - Liesbeth
  * 35+6 3000 gram - jongen- Brechje

  36 weken:
  *2700 gram - meisje - sharon (geschatte geboortegewicht 3400gr)
  *2873 gram - meisje - Xanthe
  *3,600 gram - Nano
  *36w5d 2970 gram - meisje - Ellentje

  37 weken:
  * 37+5 2900g - meisje - Eva
  * kleine 3kg - jongen - Jora
  * 3100gram- jongen-Piper (precies 37weken)
  38 weken:
  *2900 gram- ? - Esmee
 • 30 weken:
  * 1303 gram - meisje - Stimpy
  * 1500 gram - jongen - Jora
  * 30+5 1600 gram - jongetje - Claudia ( en zat op curve 50/80 dus net iets boven gemiddelde)
  * 1472gram - - Nano
  * 30w5d 1850gr - meisje- Ellentje (geschat geboortegewicht 3kg700)
  * 30w6d 1846gr -jongen- Piper (geschat gewicht bij geboorte 3700gram)

  31weken:
  *31 1493 gram- meisje- stimpy
  *31+5 1800 gr - ?? - kaat
  *31+5 2100 gram - jongen- Brechje (BB) geschatte geboortegewicht ruim 4000 gram
  *31+5 1580g - meisje - Eva

  32 weken:
  * 1661 gram- meisje- stimpy
  * 2230 gram - jongen - Liesbeth
  * 2,100gram -?- Nano
  * 32w5d 1950gram - meisje - Ellentje (geschatte geboortegewicht 3kg500)

  33 weken:
  * 2014 gram - meisje - sharon
  * 33+4 1950 gram- meisje - stimpy
  * 2250gram - ? - Emmeke (geschatte geboortegewicht 3,500kg)
  * 2700 gr op 33,4 weken

  34 weken:
  * 34+5 2500g - meisje - Eva
  * 2400g - jongen - Jora
  * 34+5d 2407g - meisje - Ellentje
  * 34w +6 dagen - 2490gr Nano

  35 weken:
  * 2745 gram - jongen - Liesbeth
  * 35+6 3000 gram - jongen- Brechje

  36 weken:
  *2700 gram - meisje - sharon (geschatte geboortegewicht 3400gr)
  *2873 gram - meisje - Xanthe
  *3,600 gram - Nano
  *36w5d 2970 gram - meisje - Ellentje

  37 weken:
  * 37+5 2900g - meisje - Eva
  * kleine 3kg - jongen - Jora
  * 3100gram- jongen-Piper (precies 37weken)
  38 weken:
  *2900 gram- ? - Esmee
  *3200 gram - meisje - sharon
 • 30 weken:
  * 1303 gram - meisje - Stimpy
  * 1500 gram - jongen - Jora
  * 30+5 1600 gram - jongetje - Claudia ( en zat op curve 50/80 dus net iets boven gemiddelde)
  * 1472gram - - Nano
  * 30w5d 1850gr - meisje- Ellentje (geschat geboortegewicht 3kg700)
  * 30w6d 1846gr -jongen- Piper (geschat gewicht bij geboorte 3700gram)

  31weken:
  *31 1493 gram- meisje- stimpy
  *31+5 1800 gr - ?? - kaat
  *31+5 2100 gram - jongen- Brechje (BB) geschatte geboortegewicht ruim 4000 gram
  *31+5 1580g - meisje - Eva

  32 weken:
  * 1661 gram- meisje- stimpy
  * 2230 gram - jongen - Liesbeth
  * 2,100gram -?- Nano
  * 32w5d 1950gram - meisje - Ellentje (geschatte geboortegewicht 3kg500)

  33 weken:
  * 2014 gram - meisje - sharon
  * 33+4 1950 gram- meisje - stimpy
  * 2250gram - ? - Emmeke (geschatte geboortegewicht 3,500kg)
  * 2700 gr op 33,4 weken

  34 weken:
  * 34+5 2500g - meisje - Eva
  * 2400g - jongen - Jora
  * 34+5d 2407g - meisje - Ellentje
  * 34w +6 dagen - 2490gr Nano

  35 weken:
  * 2745 gram - jongen - Liesbeth
  * 35+6 3000 gram - jongen- Brechje

  36 weken:
  *2700 gram - meisje - sharon (geschatte geboortegewicht 3400gr)
  *2873 gram - meisje - Xanthe
  *3,600 gram - Nano
  *36w5d 2970 gram - meisje - Ellentje

  37 weken:
  * 37+5 2900g - meisje - Eva
  * kleine 3kg - jongen - Jora
  * 3100gram- jongen-Piper (precies 37weken)

  38 weken:
  *2900 gram- ? - Esmee
  *3200 gram - meisje - sharon

  39 weken:
  * 3300 gram - Jongen - Jora
 • 30 weken:
  * 1303 gram - meisje - Stimpy
  * 1500 gram - jongen - Jora
  * 30+5 1600 gram - jongetje - Claudia ( en zat op curve 50/80 dus net iets boven gemiddelde)
  * 1472gram - - Nano
  * 30w5d 1850gr - meisje- Ellentje (geschat geboortegewicht 3kg700)
  * 30w6d 1846gr -jongen- Piper (geschat gewicht bij geboorte 3700gram)

  31weken:
  *31 1493 gram- meisje- stimpy
  *31+5 1800 gr - ?? - kaat
  *31+5 2100 gram - jongen- Brechje (BB) geschatte geboortegewicht ruim 4000 gram
  *31+5 1580g - meisje - Eva

  32 weken:
  * 1661 gram- meisje- stimpy
  * 2230 gram - jongen - Liesbeth
  * 2,100gram -?- Nano
  * 32w5d 1950gram - meisje - Ellentje (geschatte geboortegewicht 3kg500)

  33 weken:
  * 2014 gram - meisje - sharon
  * 33+4 1950 gram- meisje - stimpy
  * 2250gram - ? - Emmeke (geschatte geboortegewicht 3,500kg)
  * 2700 gr op 33,4 weken

  34 weken:
  * 34+5 2500g - meisje - Eva
  * 2400g - jongen - Jora
  * 34+5d 2407g - meisje - Ellentje
  * 34w +6 dagen - 2490gr Nano

  35 weken:
  * 2745 gram - jongen - Liesbeth
  * 35+6 3000 gram - jongen- Brechje

  36 weken:
  *2700 gram - meisje - sharon (geschatte geboortegewicht 3400gr)
  *2873 gram - meisje - Xanthe
  *3,600 gram - Nano
  *36w5d 2970 gram - meisje - Ellentje

  37 weken:
  * 37+5 2900g - meisje - Eva
  * kleine 3kg - jongen - Jora
  * 3100gram- jongen-Piper (precies 37weken)
  * 2900g - meisje - Mammie

  38 weken:
  *2900 gram- ? - Esmee
  *3200 gram - meisje - sharon

  39 weken:
  * 3300 gram - Jongen - Jora
 • 30 weken:
  * 1303 gram - meisje - Stimpy
  * 1500 gram - jongen - Jora
  * 30+5 1600 gram - jongetje - Claudia ( en zat op curve 50/80 dus net iets boven gemiddelde)
  * 1472gram - - Nano
  * 30w5d 1850gr - meisje- Ellentje (geschat geboortegewicht 3kg700)
  * 30w6d 1846gr -jongen- Piper (geschat gewicht bij geboorte 3700gram)

  31weken:
  *31 1493 gram- meisje- stimpy
  *31+5 1800 gr - ?? - kaat
  *31+5 2100 gram - jongen- Brechje (BB) geschatte geboortegewicht ruim 4000 gram
  *31+5 1580g - meisje - Eva

  32 weken:
  * 1661 gram- meisje- stimpy
  * 2230 gram - jongen - Liesbeth
  * 2,100gram -?- Nano
  * 32w5d 1950gram - meisje - Ellentje (geschatte geboortegewicht 3kg500)

  33 weken:
  * 2014 gram - meisje - sharon
  * 33+4 1950 gram- meisje - stimpy
  * 2250gram - ? - Emmeke (geschatte geboortegewicht 3,500kg)
  * 2700 gr op 33,4 weken

  34 weken:
  * 34+5 2500g - meisje - Eva
  * 2400g - jongen - Jora
  * 34+5d 2407g - meisje - Ellentje
  * 34w +6 dagen - 2490gr Nano

  35 weken:
  * 2745 gram - jongen - Liesbeth
  * 35+6 3000 gram - jongen- Brechje

  36 weken:
  *2700 gram - meisje - sharon (geschatte geboortegewicht 3400gr)
  *2873 gram - meisje - Xanthe
  *3,600 gram - Nano
  *36w5d 2970 gram - meisje - Ellentje

  37 weken:
  * 37+5 2900g - meisje - Eva
  * kleine 3kg - jongen - Jora
  * 3100gram- jongen-Piper (precies 37weken)
  * 2900g - meisje - Mammie

  38 weken:
  *2900 gram- ? - Esmee
  *3200 gram - meisje - sharon

  39 weken:
  * 3300 gram - Jongen - Jora

  40 weken
  * 3600 gram - Jongen - Jora
Reageer

Inloggen

Let op: Je login van de oude site werkt hier niet! Kijk hier voor meer info.

Hou me aangemeld