Vlaams onderzoek geboortegegevens wereldtop

, 995 keer bekeken
Het Studiecentrum voor Perinatale Epidemiologie (SPE) krijgt dit jaar opnieuw een subsidie van 158.000 euro van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Steven Vanackere. Het Studiecentrum voor Perinatale Epidemiologie volgt de vooruitgang van de verminderde sterfte en ziekte bij pasgeboren baby's op.

Het SPE werkt sinds 1998 samen met de Vlaamse Overheid voor het registreren van alle relevante medische geboortegegevens. Deze Vlaamse databank is een van de meest volledige en gedetailleerde databanken ter zake ter wereld.
Alle kraamklinieken in Vlaanderen vullen op vrijwillige basis de databank van het SPE aan met data van de zwangerschappen en bevallingen die zij registreren. Maandelijks of om de twee maanden sturen zij hun dossiers door naar het verwerkingscentrum van het SPE. Voorbeelden van parameters die worden geregistreerd zijn de identificatie van de moeder, eventuele vorige zwangerschappen en bevallingen van de moeder, het verloop van de huidige zwangerschap en bevalling, het geboortegewicht en geslacht van het kind en eventuele aangeboren afwijkingen.

De gegevens van het SPE worden veelvuldig gebruikt in wetenschappelijk onderzoek en voor beleidsdoeleinden. Zij vormen o.a. de basis voor de statistische verwerking van de gezondheidsindicatoren rond geboorte die jaarlijks door het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid worden bekend gemaakt en die de trends aangeven op het vlak van onder meer geboortes, doodsoorzaken en levensverwachting.

Inloggen

Let op: Je login van de oude site werkt hier niet! Kijk hier voor meer info.

Hou me aangemeld