Onze huisregels

, 28.923 keer bekeken
Let op!

 • 9Maand.com kan IN GEEN GEVAL een bezoek aan je huisarts, kinderarts, specialist, gynaecoloog of verloskundige vervangen. Daarom raden we je ook aan om bij deze professionelen langs te gaan met al je "specifieke" vragen en/of problemen!


 • Internet is het medium bij uitstek om "gelijkgestemde zielen" samen te brengen. Het kan immers als geen ander mensen uit alle windstreken samenbrengen om hun ervaringen, vreugde en angsten te delen en heel mooie vriendschappen op te bouwen. Maar… Internet is en blijft internet en internet garandeert nu eenmaal een zekere anonimiteit. Op zich is dit heel leuk wanneer je bijvoorbeeld je prille zwangerschap met iemand wil delen maar niet wil dat de mensen in je omgeving dit al te weten komen. Maar van die anonimiteit kan natuurlijk ook misbruik worden gemaakt. Neem daarom niet alles wat op internet geschreven wordt zomaar voor waar aan, wees kritisch tegenover alles wat je leest want af en toe worden er ware "cowboyverhalen" verspreidt. Tegen dit soort verhalen staat zelfs de beste moderator machteloos, want kwetsende, gemene,… reacties kun je zonder meer verwijderen maar als iemand een loopje neemt met de waarheid, hoe kan je dit achterhalen?
  We hopen dat jullie, na onze waarschuwing, toch nog volop kunnen genieten van onze en andere internetsites. Maar een gewaarschuwde vrouw (man) is er twee waard, niet?


Nog een kleine tip: plaats nooit zomaar je persoonlijke gegevens zoals je telefoonnummer,… op internet. Deze dingen kun je beter via e-mail doorgeven. Zo ben je er zeker van dat alleen die voor wie ze bestemd zijn, ze leest.

Forum:


Het 9Maand-forum is een privaat initiatief, door 9Maand.com ter beschikking gesteld om communicatie tussen de bezoekers van de 9Maand-site mogelijk te maken. Om een goede werking van ons forum te kunnen garanderen, zijn wij genoodzaakt enkele regels op te leggen bij het gebruik ervan. Dit houdt in dat je, wanneer je tot gebruik van ons forum overgaat, je impliciet akkoord verklaard met alle hierop volgende regels en verklaringen:


 • 9Maand.com kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor vragen, antwoorden, adviezen, meningen, … (vanaf nu reacties genoemd) neergeschreven in ons forum. Deze reacties behoren toe aan en zijn de verantwoordelijkheid van de persoon die ze neergepend heeft.

 • 9Maand.com is niet verplicht toezicht te houden op het forum, maar probeert dit zo goed mogelijk wel te doen, dit teneinde de goede werking van het forum te garanderen.

 • 9Maand.com behoudt zich het recht om te allen tijde naar eigen goeddunken en zonder discussie achteraf, reacties te verwijderen, die aan een of meerdere van de volgende bepalingen voldoen.

 • 9Maand.com behoudt zich ten allen tijde het recht om je de mogelijkheid tot het plaatsen van reacties, om welke reden dan ook en zonder voorafgaande kennisgeving, te ontnemen voor onbepaalde duur.Enkele van de algemene richtlijnen voor het niet toelaten van een reactie zijn:

Spam:

 • Dezelfde oproep lanceren in meer dan één topic.

 • Het herhaaldelijk posten van dezelfde reactie onder een topic.


Netiquette:
 • Het aannemen van een andere naam met als doel het misleiden of in diskrediet brengen van de andere gebruikers. (Om deze reden loggen wij het ip-nummer van iedereen die reageert.)

 • Het beperken of hinderen van andere gebruikers in hun gebruik en genot van ons forum.

 • Het kwetsen, belasteren, misbruiken, lastigvallen, achtervolgen, bedreigen van de andere gebruikers.

 • Het gebruik van taal en/of woorden die volgens de algemene beleefdheid niet gedoogd wordt/worden.

 • Privacy van individuen mag niet geschaad worden door hun namen en/of andere privégegevens te vermelden op onze website.

 • Geen berichten mogen geplaatst worden die strijdig zijn met de wet.

 • Het plaatsen/overnemen van (stukken uit) artikels van andere sites/media zonder bronvermelding.

 • Totaal off-topic gaan, bashing en trolling.Commerciële doeleinden:
 • Het openen van een topic met als enig doel reclame te maken of leden te werven voor andere websites, mailgroepen, clubjes,… Hiervoor kun je gebruik maken van onze linkenpagina, waar we graag je link opnemen.

 • Linken naar andere websites zijn wel toegestaan wanneer ze helpen bij het beantwoorden van bepaalde oproepen/vragen.


Overige:
 • Eender welke reactie/topic die naar onze mening de goede reputatie van 9Maand.com en of anderen mogelijk kan schaden.


Als je vindt dat iemand in een reactie onze "huisregels" overtreedt, contacteer dan de moderator: support@9maand.com.
Wij zullen dan nagaan of je klacht gegrond is en indien nodig het bericht verwijderen.

Verhalen, columns en artikels:


Bij het geven van reacties op verhalen, columns en artikels verklaren de bezoekers van 9Maand.com zich hierbij akkoord met het naleven van volgende gedragsregels:

 • 9Maand.com kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor verhalen, vragen, antwoorden, adviezen, meningen, … (vanaf nu reacties genoemd) neergeschreven bij "Jouw reactie". Deze reacties behoren toe aan diegene en zijn de verantwoordelijkheid van de persoon die ze neergepend heeft.

 • 9Maand.com is niet verplicht toezicht te houden op deze reacties, maar probeert dit zo goed mogelijk wel te doen.

 • 9Maand.com behoudt zich het recht om te allen tijde naar eigen goeddunken en zonder discussie achteraf, reacties te verwijderen, die er volgens ons niet thuishoren.

 • 9Maand.com behoudt zich ten allen tijde het recht om je de mogelijkheid tot het plaatsen van reacties, om welke reden dan ook en zonder voorafgaande kennisgeving, te ontnemen voor onbepaalde duur.


Enkele van de algemene richtlijnen voor het niet toelaten van een reactie zijn:

Spam:

 • Het herhaaldelijk posten van dezelfde reactie onder een verhaal, column of artikel.


Netiquette:
 • Het aannemen van een andere naam met als doel het misleiden of in diskrediet brengen van de andere gebruikers. (Om deze reden loggen wij het ip-nummer van iedereen die reageert.)

 • Het beperken of hinderen van andere gebruikers in hun gebruik en genot van ons forum.

 • Het kwetsen, belasteren, misbruiken, lastigvallen, achtervolgen, bedreigen van de andere gebruikers.

 • Het gebruik van taal en/of woorden die volgens de algemene beleefdheid niet gedoogd wordt/worden.

 • Privacy van individuen mag niet geschaad worden door hun namen en/of andere privégegevens te vermelden op onze website.

 • Geen berichten mogen geplaatst worden die strijdig zijn met de wet.

 • Het plaatsen/overnemen van (stukken uit) artikels van andere sites/media zonder bronvermelding.

 • Totaal off-topic gaan, bashing en trolling.


Commerciële doeleinden:
 • Het openen van een topic met als enig doel reclame te maken of leden te werven voor andere websites, mailgroepen, clubjes,… Hiervoor kun je gebruik maken van onze linkenpagina, waar we graag je link opnemen.

 • Linken naar andere websites zijn wel toegestaan wanneer ze helpen bij het beantwoorden van bepaalde oproepen/vragen.


Overige:
 • Eender welke reactie die naar onze mening de goede reputatie van 9Maand.com en of anderen mogelijk kan schaden.


Als je vindt dat iemand in een reactie onze "huisregels" overtreedt, contacteer dan de moderator: eva @ 9maand.com.
Wij zullen dan nagaan of je klacht gegrond is en indien nodig het bericht verwijderen.

Informatie op 9Maand.com:


9Maand.com stelt alles in het werk om een zo accuraat mogelijke informatie ter beschikking te stellen.
De informatie en het advies op 9Maand.com is enkel bedoeld als algemeen informatieve achtergrond en niet als specifiek advies bij het oplossen van een individueel medisch probleem. NIETS op de 9Maand.com-site is bedoeld om richting te geven aan diagnose of behandeling. Contacteer daarvoor steeds uw huisarts, kinderarts, gynaecoloog of verloskundige. Zij zijn de enigen die u verder kunnen helpen op een medisch verantwoorde manier.
Om die redenen zullen al uw e-mails met medische vragen ook steeds beantwoordt worden met een verwijzing naar uw huisarts of specialist.

9Maand.com kan evenwel niet verantwoordelijk gesteld worden voor de directe of indirecte gevolgen van het verkeerdelijk gebruik van de informatie op deze site.

Links naar andere sites:


9Maand.com kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud van andere sites die op de een of andere manier gelinkt (hyperlink) worden met 9Maand.com.

Auteursrechten:


Een bezoeker die een verhaal of column op de website van 9Maand.com laat plaatsen, doet automatisch afstand van de auteursrechten daarop, tenzij dit op voorhand uitdrukkelijk anders werd overeengekomen. Het staat 9Maand.com dus vrij deze informatie te gebruiken in eender welke andere vorm.

Schadevergoeding:


De gebruiker van deze site verklaart zich akkoord om 9Maand.com schadeloos te stellen voor alle schade die onstaat als gevolg van het overtreden van de huisregels.

Privacy statement:


9Maand.com hecht het grootste belang aan het beschermen van uw privacy en neemt dan ook de bepalingen zoals gesteld in de Wet op de Persoonsgegevens strikt in acht.

Persoonlijke gegevens
Het registratieformulier (niet verplicht) op onze site vraagt bezoekers ons een minimum aan informatie te geven (zoals een naam, geslacht en je e-mail adres). Deze informatie wordt enkel gebruikt om met de bezoeker te kunnen corresponderen, indien dat nodig is. Er is te allen tijde de mogelijkheid om de ingevulde gegevens te wijzigen.

Na het plaatsten van reacties op het forum en/of de site kan een registratie niet meer worden verwijderd omwille van mogelijke conflicten en administratieve problemen (de wet ivm het bewaren van gegevens). Uitzonderlijk is het mogelijk om een registratie te anonimiseren op aanvraag en mits opgaaf van een geldige reden (stalking, ...).
Profielen, banners, etc... kun je steeds makkelijk zelf verwijderen.

Cookies
We gebruik cookies om bijvoorbeeld jouw wachtwoord te kunnen herkennen, zodat je dit niet bij elk bezoek opnieuw hoeft in te vullen.
Meer weten over onze cookies: klik dan hier.

Enquete
Onze online enquetes vragen bezoekers mogelijk om geografische informatie en persoonlijke gegevens (zoals geslacht of inkomensniveau). Demografische en profieldata wordt verzameld om een beeld te kunnen vormen van de groep van bezoekers. Deze informatie wordt gebruikt om adverteerders te interesseren en de advertenties te laten aansluiten op de doelgroep. Deze informatie wordt alleen op collectief niveau verzameld en zal nooit op persoonlijk niveau gekoppeld worden. De e-mailadressen die worden gevraagd bij onze online enquetes worden gebruikt om de eventueel gewonnen prijs te kunnen verzenden, verder wordt er met deze informatie niets gedaan, noch zal hier ooit iets mee gedaan worden.

Akkoord:


Wie zich niet akkoord kan verklaren met deze voorwaarden, wordt vriendelijk verzocht geen gebruik te maken van de reactiemogelijkheden van deze site.

Inloggen

Let op: Je login van de oude site werkt hier niet! Kijk hier voor meer info.

Hou me aangemeld