Papa en zijn angsten

, 2.288 keer bekeken
Vanaf het moment dat je als vader op de hoogte wordt gebracht van de zwangerschap van je partner, onderga je tal van gevoelens die je een nieuwe wereld binnenleiden.

Angsten, onzekerheid, verwardheid en twijfels zijn in die wereld echter niet welkom. En nochtans zijn deze gevoelens heel normaal.

Angsten van papa's die vaak terugkeren, zijn:


De toekomst van je gezin


Dit is de grootste en tegelijk ook die angst die het diepst geworteld zit in onze cultuur. Zal ik de toekomst van mijn gezin kunnen veiligstellen? In veel gezinnen gaat de komst van de baby gepaard met de overschakeling van 2 inkomens voor 2 naar (tijdelijk) 1 inkomen voor 3 of 2 inkomens voor 3.

Als vader moet je je onvoorwaardelijk schikken in deze nieuwe rol en moet je je verzoenen met de verantwoordelijkheden die het vaderschap met zich meebrengt. Je moet je steun verlenen, op mentaal én op financieel vlak. Bovendien zal je vrouw grote emotionele veranderingen ondergaan en moet je hierop als vader alert reageren.

Angst om te falen tijdens de bevalling


Studies wijzen uit de 80 procent van de vaders bezorgd zijn over het verloop van de bevalling. Angst om het te laten afweten: overgeven, flauwvallen, ... Deze angsten worden telkens opnieuw bevestigd in de vele films en sitcoms die vaders op die manier in beeld brengen tijdens de bevalling.

Laat je als vader hierdoor echter niet van de wijs brengen want
diezelfde studies wijzen uit dat hoogstens 1 % van de vaders het moeilijk hebben tijdens de bevalling. Als je als vader echt niet tegen bloed kunt, dan is het toch beter om buiten te wachten.

Ontken deze angst niet, praat erover met andere vaders die het al hebben meegemaakt.

De "ik ben niet de vader"-angst


Onderzoek wijst uit dat wellicht de helft van de aanstaande vaders soms twijfels hebben of ze wel de echte vader zijn van het kind. Alhoewel deze angst op het eerste gezicht onbegrijpelijk is, kunnen deze emoties wellicht worden toegeschreven aan je eigen onzekerheid.

Angst voor de dood


Nieuw leven doet onvermijdelijk ook denken aan het einde van een leven. Je denkt ook na over je toekomst en rekent er onvermijdelijk op dat je kind je zal overleven. Voor véél mannen die vooraf dachten dat ze onsterfelijk waren is dat een ingrijpende verandering van denkwijze.

De geboorte van een kind is een zenuwslopende gebeurtenis. Je denkt vaak aan de verschrikkelijkste dingen die kunnen gebeuren met de mensen die je graag ziet. Je kan het kind verliezen, je kan je vrouw verliezen, en eventueel zou het kunnen gebeuren dat je het kind alléén moet opvoeden.

Het is nog niet zo lang geleden dat een bevalling reële angsten op de dood met zich meebracht. De medische wereld was vroeger nog niet zo geavanceerd dan nu. In 1920 vb was de grootste doodsoorzaak van vrouwen onder de 50 de bevalling. Hoewel de gevaren vandaag nihil zijn, blijven de angsten actueel.
Veel vaders zijn er niet gerust in.

Angst voor de veranderende relatie


Veel vaders hebben angst dat hun vrouw de baby liever zal zien dan al het andere in de wereld. Of dat zij als man geen toegang zullen krijgen tot de intieme band tussen moeder en kind. De angst om vervangen te worden is bijna tastbaar. In veel relaties wordt de moeder na de bevalling de symbolische "bewaker" van de poort die de vader alleen toegang geeft wanneer ze het gepast vindt.

Als vader moet je duidelijk maken dat het ook jouw kind is en dat jullie gelijkwaardige partners zijn bij de opvoeding. Veel tijd doorbrengen met je kind, ook alleen en al moet je hiervoor op sommige dagen moeder even uit het huis zetten. Anders bestaat het gevaar immers dat je je tijd altijd ergens anders zal doorbrengen omdat je je niet op je plaats voelt in je eigen thuis. Trouwens, door alleen voor je baby te zorgen sla je twee vliegen in één klap. Je baby zal je beter leren kennen en je vrouw zal hierdoor ook de tijd krijgen die ze volledig aan zichzelf kan wijden.

Schrik voor de medische "mallemolen"


Ziekenhuistoestanden die de vrouw omringen laten de vader vaak onwennig achter. Hij begrijpt deze wereld niet. Vaders zijn niet op hun gemak in verloskamers en gynaecologische toestanden.

Bovendien word je als man tijdens de bevalling geconfronteerd met de biologische kant van je vrouw, daar waar je vroeger enkel de sensuele en seksuele kanten kende.

Wanneer je daar als man daar de eerste keer daadwerkelijk mee wordt geconfronteerd raak je verward als je er niet op voorbereid bent. Betrokken worden in ieder aspect van de bevalling en erover praten met je vrouw zal je absoluut helpen deze dingen beter te begrijpen.

Inloggen

Let op: Je login van de oude site werkt hier niet! Kijk hier voor meer info.

Hou me aangemeld