Vier op de tien Belgen weten te weinig over gezondheid

, 922 keer bekeken
Volgens een onderzoek van de UCL in samenwerking met CM, hebben drie Belgen op de tien een beperkte kennis over gezondheid en heeft een op de tien zelfs te weinig vaardigheden om gezonde keuzes te maken. Kortgeschoolden hebben het het moeilijkst. Daarmee zijn voor het eerst de gezondheidsvaardigheden (‘health literacy’) van de Belgen in kaart gebracht.

Vind je informatie over gezondheid als je ze nodig hebt? Begrijp je ze, en kan je ze toepassen? Dat waren de vragen die door onderzoekers van het onderzoeksinstituut psychologische wetenschappen van de UCL werden voorgelegd aan bijna 10.000 CM-leden om de gezondheidsvaardigheden (in het Engels: ‘health literacy’) in kaart de brengen. Uit de resultaten blijkt dat zes op de tien Belgen over voldoende gezondheidsvaardigheden beschikken, maar dat ze bij drie op de tien beperkt is en bij een op de tien zelfs onvoldoende. Dat maakt dat vier op de tien Belgen over te weinig gezondheidsvaardigheden beschikken om een gezond leven te leiden. Daarmee scoort België vergelijkbaar met de meeste andere Europese landen (European Health Literacy Survey 2011), maar wel slechter dan bijvoorbeeld Nederland.

Scholing speelt een rol


Hoe korter de scholing, hoe lager de kennis over gezondheid (zie bijlage). Van de mensen met enkel een diploma lager onderwijs heeft 34 procent beperkte gezondheidsvaardigheden, en 19 procent onvoldoende. Meer dan de helft van deze kortgeschoolde mensen heeft dus moeilijkheden om gezonde keuzes te maken en de juiste stappen te zetten als ze ziek zijn. Ter vergelijking: bij de hooggeschoolden beschikt slechts 4 procent over onvoldoende gezondheidsvaardigheden.

De onderzoekers gingen ook na of een goed niveau van gezondheidsvaardigheden kan helpen om, ondanks het nadelige effect van een lager opleidingsniveau, toch gezonde keuzes te maken met betrekking tot roken, voeding, beweging en gebruik van geneesmiddelen. Zij stelden vast dat er een effect is, waardoor het nut van gezondheidsopvoeding en duidelijke informatie is aangetoond.

Prof. Stephan Van den Broucke, gezondheidspsycholoog aan de UCL: “De gegevens van dit onderzoek bevestigen wat eerder ook al uit Europees onderzoek is gebleken: gebrekkige gezondheidsvaardigheden zijn niet een probleem van een kleine minderheid, maar belangen een groot deel van de bevolking aan. Investeren in het bevorderen van gezondheids-vaardigheden en in het toegankelijker maken van gezondheidsinformatie voor wie over minder vaardigheden beschikt, is dan ook aan de orde.”

Coaching


Ook CM gaat deze resultaten niet uit de weg. CM-voorzitter Marc Justaert: “Dit moet een wake-up call zijn voor al wie met gezondheidsopvoeding bezig is. We slagen er nog altijd onvoldoende in om de informatie bij mensen te krijgen en het dan ook nog goed uit te leggen”.

Hij wijst er op dat CM haar initiatieven voor gezondheidspromotie, zelfzorg en coaching zal verderzetten. “Als ziekenfonds doen we er alles aan om de gezondheidskennis van onze leden te vergroten en hen aan te zetten tot een gezonde levensstijl. Voor heel wat thema’s zoals voeding, beweging, gezondheidsklachten en mentale gezondheid bieden wij toegankelijke en objectieve informatie en waar mogelijk begeleiden we mensen zelfs individueel”, stelt Justaert.

Het volledig onderzoeksrapport op de site van de UCL.

Initiatieven gezondheidspromotie CM


Schoolprojecten en projecten om gezondheidsvaardigheden bij kinderen te versterken
  • Aan tafel! Over gezonde voeding en beweging voor het 1ste tem 4de leerjaar

  • Ben de Bever. Over tandhygiëne voor het derde leerjaar

  • De Gelukzoekers. Over mentale gezondheid voor de 2de graad secundair onderwijs

Inloggen

Let op: Je login van de oude site werkt hier niet! Kijk hier voor meer info.

Hou me aangemeld