Vaccinatiegegevens nu toegankelijk voor Vlaming

, 1.076 keer bekeken
Patient HealthViewer ontsluit Vaccinnetgegevens via Vitalink

Mensen zijn zich meer en meer bewust van het belang van inentingen. Maar vraag hen waartegen ze gevaccineerd zijn en ze moeten je vaak het antwoord schuldig blijven. Dat verandert vanaf nu, want vandaag heeft Vlaams minister van Volksgezondheid Jo Vandeurzen, samen met de mutualiteiten, de Patient HealthViewer gelanceerd. Met die computertoepassing kan elke Vlaming zelf nakijken welke inentingen hij toegediend heeft gekregen, voor zover ze in Vaccinnet werden geregistreerd. “Dit kadert in onze inspanningen om de patie?nt meer grip te geven op zijn gezondheid. Door hem toegang te verschaffen tot zijn eigen medische gegevens, kan hij beter deelnemen aan zijn zorg”, aldus de minister. De Patient HealthViewer werd ontwikkeld in het kader van Vitalink en is gratis te downloaden op de website van elke mutualiteit.


Patient HealthViewer toont datum, vaccin en ziekte


Via de Patient HealthViewer krijg je een overzicht van je vaccinaties. Je kan er de datum, naam en dosis van de vaccinatie nagaan. Je ziet daarbij ook tegen welke ziekte je werd gevaccineerd. Althans indien de vaccinatie door je arts werd geregistreerd in Vaccinnet, de Vlaamse vaccinatiedatabank. Met dat systeem bestellen en registreren Vlaamse huisartsen, kinderartsen, CLB-artsen en andere vaccinatoren de vaccins die ze toedienen.

Beschikbaar gemaakt door Vitalink


De mutualiteiten ontwikkelden de Patient HealthViewer voor Vitalink, het digitale platform van de Vlaamse overheid voor het veilig delen van zorg- en welzijnsgegevens. Dankzij Vitalink kan iedere zorgverlener, van huisarts tot thuisverpleger, op een eenvoudige manier beschikken over correcte en volledige patie?nteninformatie. Dat gebeurt steeds met het volste respect voor de privacy en onder erg strenge beveiligingsvoorwaarden. Zo werken zorgverleners beter samen en krijgen patie?nten de best mogelijke zorg en begeleiding. Vitalink werd, na een proefperiode van een jaar, eind 2013 in gebruik genomen. De Patient HealthViewer maakt de gegevens die via Vitalink gedeeld worden toegankelijk voor de burger.

Op dit moment worden meer dan 14 miljoen vaccinatiegegevens van zo’n 2 miljoen Vlamingen uit Vaccinnet ontsloten via Vitalink. Het gaat over de vaccinatiegegevens:
  • van Kind en Gezin toegediend aan kinderen sinds 1999

  • van de Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB's) vanaf het schooljaar 2005-2006

  • van huisartsen en pediaters vanaf 2006, voor zover ze al gebruik maakten van Vaccinnet

Werd je vaccinatie niet in Vaccinnet geregistreerd, dan toont de Patient HealthViewer ze ook niet.

Zo'’n 3 op de 4 huisartsen en kinderartsen gebruiken vandaag al Vaccinnet. Sinds 1 januari 2014 zijn vaccinatoren bovendien verplicht de vaccinaties waarvoor Zorg en Gezondheid het vaccin gratis ter beschikking stelt, te registreren in Vaccinnet. De gegevens van kinderen die nu geboren worden, zullen dus vollediger zijn. Het aantal gegevens zal in de toekomst dan ook alleen maar toenemen.

Binnenkort ook medicatieschema’s


De Patient HealthViewer zal op termijn ook andere gezondheidsgegevens tonen die via Vitalink worden gedeeld, zoals je medicatieschema. Dat geeft een overzicht van alle medicatie die je hoort in te nemen, inclusief dosis, wijze van toediening en tijdstip van inname. Een paar honderden burgers, die deelnamen aan de Vitalink-pilootprojecten, kunnen nu hun medicatieschema al raadplegen. Voor anderen is het nog even wachten op aangepaste software voor zorgverleners. Zodra de software voor zorgverleners aangepast is om met Vitalink te communiceren, zullen ook medicatieschema’s via Vitalink beschikbaar zijn.

Maar eerst: toestemming geven!


Om toegang tot je gegevens op Vitalink te krijgen met de Patient HealthViewer, moet je eerst je toestemming registreren. Zo geef je aan dat je akkoord gaat met het elektronisch delen van je gezondheidsgegevens via elektronische netwerken die de beveiligde uitwisseling van je gezondheidsgegevens mogelijk maken, zoals Vitalink. Dat gebeurt met het grootste respect voor je privacy, en enkel met de zorgverleners waarmee je een zorgrelatie hebt. Zonder jouw toestemming kan niemand aan je gegevens, ook jijzelf niet, en krijg je dus ook niets te zien in de Patient HealthViewer.

Je kan je toestemming en je zorgrelaties met jouw zorgverleners zelf online beheren via de webtoepassing eHealthConsent die gemakkelijk te bereiken is via de ziekenfondssites.

Mogelijkheden voor zorgverleners


De Patient HealthViewer voorziet ook dat artsen en thuisverpleegkundigen toegang kunnen krijgen tot gegevens die elektronisch gedeeld worden via Vitalink. De zorgverleners waarmee je een zorgrelatie hebt, kunnen dan je vaccinatiegegevens raadplegen als je daarvoor je toestemming gegeven hebt. Dat kan nuttig zijn wanneer je bijvoorbeeld in een wachtpost onderzocht wordt. Zo kan de zorgverlener in kwestie onder meer een betere diagnose stellen, dubbele vaccinaties vermijden en de kans op allergische reacties beperken. Met het ontsluiten van de vaccinatiegegevens uit Vaccinnet voor andere zorgverleners wordt één van de actiepunten uit het Vlaams Actieplan Vaccinaties gerealiseerd.

Inloggen

Let op: Je login van de oude site werkt hier niet! Kijk hier voor meer info.

Hou me aangemeld