Proefproject werknemersstatuut onthaalouders

, 1.315 keer bekeken
Vlaanderen kent bijna 7.000 aangesloten onthaalouders die instaan voor een belangrijk deel van de kinderopvang.
Deze onthaalouders genieten sinds 2003 van een sui generis statuut dat hen toegang verleent tot bepaalde sociale rechten, zoals de terugbetaling van gezondheidszorg, uitkeringen in geval van ziekte of invaliditeit, pensioen, kinderbijslag en een opvanguitkering wanneer een kind afwezig is door ziekte. De vraag naar de uitwerking van een volwaardig werknemersstatuut voor aangesloten onthaalouders stelt zich al enige tijd. De Vlaamse Regering keurde vrijdag 14 februari 2014 op initiatief van minister Vandeurzen de start van een proefproject rond dat werknemersstatuut goed.


Vorig jaar vond er overleg plaats tussen de gemeenschappen en de federale minister van Werk, Monica De Coninck, met de bedoeling om een technisch uit te klaren hoe een volwaardig werknemersstatuut voor aangesloten onthaalouders vorm kan krijgen. Na afloop van deze werkzaamheden nam minister Vandeurzen het initiatief om op Vlaams niveau met de sociale partners rond de tafel te gaan zitten en de oefening te verfijnen. Op basis hiervan werken de sociale partners een proefproject uit.

Om dit proefproject te bekostigen, wordt gebruik gemaakt van het 1 miljoen euro dat voorzien werd in het kader van VIA4 van de private sector. Hiermee kunnen een 73-tal werknemers uit de private sector in het proefproject stappen. Ook de publieke sector zal middelen vrijmaken a ratio van een 20-tal werknemers om aan het project te participeren.

Het project heeft tot doel om in de looptijd van twee jaar een afgebakende groep onthaalouders aangesloten bij een Dienst voor Onthaalouders tewerk te stellen in een werknemersstatuut. Het project zal starten in januari 2015, bij afloop volgt een evaluatie.

De criteria voor evaluatie van het project zijn de volgende:


  1. Werkbaarheid van de organisatie van de werksituatie, zowel voor de onthaalouders als diensten: wat zijn mogelijke knelpunten in deze werksituatie en wat zijn voordelen? Moeten er bijkomende voorwaarden worden gerealiseerd om deze werksituatie te kunnen aanhouden?

  2. Wat is het ervaren impact van het werken in dit systeem als onthaalouderwerknemer op de dienstverlening/de kinderopvang die de ouders ontvangen (bijv. inzake beschikbaarheid van de opvang omwille van openingstijden, ziekteverlof…)?

  3. Algemene tevredenheid van de onthaalouders bij de nieuwe werksituatie. Impact van het werknemersstatuut op de potentiële instroom van nieuwe onthaalouders?

  4. Evaluatie van de geraamde kostprijs.

  5. Wat zijn de voorwaarden om het werken met onthaalouders als werknemers naast het werken als onthaalouder in het sui generis statuut, naast elkaar te laten bestaan?


Voor minister Jo Vandeurzen is dit project en de evaluatie ervan cruciaal alvorens verdere stappen gezet worden. Voor minister Vandeurzen zijn onthaalouders een belangrijke partner in het Vlaamse kinderopvangbeleid.
“Met 30.000 opvangplaatsen staan ze in voor een groot deel van het kwalitatief aanbod aan kinderopvang”, zegt minister Jo Vandeurzen. Met dit proefproject zetten we een belangrijke stap in een dossier dat reeds lang op de tafel ligt.

Inloggen

Let op: Je login van de oude site werkt hier niet! Kijk hier voor meer info.

Hou me aangemeld