Inkomenstarief kinderopvang: 90% van de ouders heeft een attest

, 1.473 keer bekeken
Sinds december 2013 vragen alle ouders die voor de opvang van hun baby of peuter een prijs betalen op basis van hun inkomen een attest aan via de website van Kind en Gezin. Dit attest inkomenstarief moeten ouders bezorgen aan hun kinderopvang, zodat elke voorziening op basis daarvan de facturen kan opmaken. 90% van de ouders heeft inmiddels een attest.

Op 31 januari werden al meer dan 92 000 attesten uitgereikt voor meer dan 73 000 ouders. Dit betekent dat 90% van de aanvragers een attest heeft. 7000 oproepen wachten nog op de verwerking door de Kind en Gezin-Lijn. Het gaat om vragen van ouders die de berekening niet volledig online kunnen afronden (bv. geen eID(-kaartlezer) of niet akkoord zijn met de gegevens).

De online berekening kadert in het e-beleid van de Vlaamse overheid. Het is de bedoeling om informatie die reeds voorhanden is te gebruiken. In dit geval gaat het om gegevens over het inkomen (databank FOD Financiën) en de gezinssamenstelling (kruispuntdatabank). Ouders moeten de informatie niet langer zelf opzoeken en doorgeven. Het is een gebruiksvriendelijk systeem om de administratie te vereenvoudigen.

De invoering van deze online berekening is een éénmalige operatie met een grote omvang omdat alle ouders in een bepaalde tijdspanne een attest moeten aanvragen. Voortaan is er een geleidelijke instroom van aanvragen voor de nieuwe gebruikers van kinderopvang.

Een dergelijke omschakeling loopt niet voor alle ouders even vlekkeloos. De Kind en Gezin-Lijn heeft extra voltijdse medewerkers ingezet om de aanvragen vlugger te verwerken en alle ouders met vragen over het attest zo snel mogelijk te helpen. Ook heel wat kinderopvangvoorzieningen helpen ouders die problemen hebben met de aanvraag. Niet alle ouders hebben toegang tot elektronica zoals computer, kaartlezer, enz. Kind en Gezin heeft daarmee rekening gehouden en zich voorbereid op extra ondersteuning via de Kind en Gezin-Lijn en de voorzieningen. Zo werd de online module rechtstreeks toegankelijk gemaakt voor kinderdagverblijven die een groot aantal kinderen uit kwetsbare gezinnen opvangen.

Wie nog geen attest inkomenstarief heeft aangevraagd, moet dat nog steeds doen. De aanvraag kan gebeuren via de kanalen van Kind en Gezin: mijnkindengezin.be of via de Kind en Gezin-Lijn . Het is noodzakelijk dat de aanvraag gebeurt omdat de kinderopvang dit nodig heeft om te factureren en subsidies te ontvangen. Door de uitzonderlijke omvang van deze eenmalige actie om alle ouders het attest inkomenstarief te kunnen bezorgen, zal men aan ouders die nog geen attest hebben het maximumtarief niet aanrekenen.

Meer info voor ouders:


Surf naar: Inkomenstarief kinderopvang: 92 000 attesten uitgereikt – 7000 oproepen worden nog verwerkt

Inloggen

Let op: Je login van de oude site werkt hier niet! Kijk hier voor meer info.

Hou me aangemeld