Gehoor van 1.000.000 baby's getest

, 1.468 keer bekeken
Vandaag voert Kind en Gezin een gehoortest uit bij Lucas, de miljoenste baby die gescreend wordt om aangeboren gehoorafwijkingen tijdig op te sporen. Kind en Gezin was in 1998 internationaal een voorloper met de ingebruikname van automatische toestellen voor een gehoortest op basis van hersenstam audiometrie. 97% van alle pasgeborenen in Vlaanderen krijgen een gehoortest aangeboden, 94% wordt door de regioverpleegkundigen van Kind en Gezin getest.
Aangeboren gehoorverlies
Aangeboren gehoorverlies komt voor bij 1 tot 3 kinderen per 1.000. Vroegtijdige screening is belangrijk om spraak- en taalontwikkeling van deze kinderen maximaal te ondersteunen. Hiervoor is voor de leeftijd van 1 maand een test nodig en voor de leeftijd van 3 maanden een diagnose. Hoe jonger het gehoorprobleem vastgesteld wordt, hoe sneller de begeleiding en ondersteuning van de ouders en het kind opgestart kan worden. Dat kan zowel het aanleren van gebarentaal zijn als het implanteren van een cochleair implant met de bijhorende revalidatie.

Start neonatale gehoorscreening in Vlaanderen en Brussel


Tot 1998 gebeurde het systematisch opsporen van gehoorproblemen in het Vlaamse Gewest met de distractietest (Ewingscreening), een niet-geconditioneerde reactieaudiometrie vanaf de leeftijd van negen maanden. Sinds 1998 screent Kind en Gezin pasgeborenen van ongeveer vier weken oud op aangeboren gehoorafwijkingen met behulp van zogenaamde automatische hersenstam audiometrie (A.A.B.R. of Automated Auditory Brainstem Responstechnologie).
Vlaanderen was in 1998 één van de eersten in de wereld met een universeel programma voor neonatale gehoorscreening. Dit jaar klokken we dus af op meer dan 1 000 000 geteste baby's. In onze buurlanden werd dergelijke screening pas veel later opgestart: Nederland (2006), Verenigd Koninkrijk (2006), Duitsland (2009).
97% Van alle kinderen in Vlaanderen krijgen een gehoortest aangeboden waarvan bijna 80% voor de leeftijd van 4 weken. 94% wordt door Kind en Gezin getest en 3% krijgt een gehoortest op de kraamafdeling.

Doorverwijzing
De gehoortesten bij Kind en Gezin worden door de regioverpleegkundigen uitgevoerd. Als de eerste gehoortest geen normaal gehoor kan aantonen, wordt het kind opnieuw getest. Bij een tweede afwijkend testresultaat worden de ouders met hun baby verwezen naar een gespecialiseerde dienst (referentiecentrum gehoor) waar verdere testen moeten uitwijzen of er een aangeboren permanent gehoorverlies is. Ouders kunnen alle info over het verloop van de gehoortest online raadplegen.

Sinds het begin van het screeningsprogramma werden 5.225 of 0,53% van de geteste kinderen verwezen. Hiervan kregen in totaal 2.003 kinderen de diagnose van een lichte tot ernstige aangeboren, permanente gehoorstoornis. In de overige groep die verwezen werd, blijkt dat de helft van die baby's lijdt aan een tijdelijk gehoorprobleem op het moment van de test.

Inloggen

Let op: Je login van de oude site werkt hier niet! Kijk hier voor meer info.

Hou me aangemeld