De eetgewoonten van Vlaamse kinderen (0-3 jaar) verbeteren

, 1.096 keer bekeken
In het kader van de longitudinale studie JOnG! werden ouders van meer dan 3000 kinderen, geboren tussen mei 2008 en april 2009 in 9 regio’s verspreid over de verschillende Vlaamse provincies en het Brussels Gewest, bevraagd over de gezondheid, ontwikkeling, gedrag en opvoeding van hun kinderen. Deze studie is onderdeel van het meerjarenprogramma van het Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (SWVG) en werd gerealiseerd in nauwe samenwerking met Kind en Gezin.

In een recent rapport wordt verslag uitgebracht over het voedingspatroon en determinanten van sommige (on)gezonde voedingsgewoonten tijdens het tweede en derde levensjaar van deze cohorte kinderen.
De meeste gegevens in dit rapport zijn afkomstig van schriftelijke bevragingen van ouders van kinderen op het ogenblik dat hun kind ongeveer 12, 24 en 36 maanden oud was.

Enkele blikvangers:


  • De leeftijdsspecifieke Vlaamse voedingsaanbevelingen worden vrij goed opgevolgd tot het eerste levensjaar: op de leeftijd van een jaar krijgt 95% dagelijks een geschikte melkvoeding. Op deze leeftijd eet 80% van de kinderen elke dag fruit en 92% elke dag groenten.

  • Bij peuters nemen de gezonde voedingsgewoonten af met de leeftijd. Op 2 en 3 jaar eten respectievelijk slechts 67% en 62% van de kinderen dagelijks fruit, en 87% en 77% dagelijks groenten. Tussen 2 en 3 jaar neemt het aantal kinderen dat ten minste één van beide aanbevelingen volgt (met name dagelijks fruit en/of groenten eten) af van 90% tot 81%.

  • Bij peuters nemen ongezonde voedingsgewoonten toe met de leeftijd. Op de leeftijd van een jaar krijgt meer dan één op vier (29%) kinderen dagelijks een (kinder)koek aangeboden. Op de leeftijd van twee en drie jaar neemt dit verder toe tot 37% en 54%. Ook de dagelijkse consumptie van gezoete dranken neemt toe met de leeftijd, van 13% (1 jaar) naar 16% (2 jaar) en 26% (3 jaar).


Gelijkaardige bevindingen werden ook in eerdere studies bij Vlaamse peuters vastgesteld.
De meest opvallende afwijkingen zijn:
(1) een te lage dagelijkse inname van aanbevolen “gezonde” voedingsmiddelen, met name ongezoete dranken, groenten en fruit en (2) een te hoge inname van energierijke en laagvoedzame voedingsmiddelen (zoals koeken en gesuikerde dranken).

In het laatste decennium is er echter een opvallend positieve trend zichtbaar, met in het eerste levensjaar vaker een dagelijkse consumptie van adequate melkvoeding en fruit, en minder dagelijkse consumptie van ongeschikte melkvoeding.
Bij 2-jarigen is er ook een daling van de dagelijkse consumptie van koeken en van zoete dranken bij de warme maaltijd.

Tot slot blijkt uit de resultaten van de JOnG!-studie dat er een duidelijke sociaal-demografische gradiënt is in het voedingspatroon van jonge kinderen. De voornaamste determinanten van een voedingspatroon dat afwijkt van de leeftijdsspecifieke aanbevelingen zijn een lager opleidingsniveau en niet-Belgische herkomst van ouder(s).
Op basis van deze resultaten worden algemene en voedingsspecifieke aanbevelingen geformuleerd (steunpuntwvg.be/images/rapport…)

Referenties bij het onderzoek
  1. Guérin C., Roelants M., Devogelaer N., Van Leeuwen K., Desoete A., Hoppenbrouwers K. (2013). Voedingspatroon en determinanten van sommige (on)gezonde voedingsgewoonten bij Vlaamse peuters. Resultaten van de Vlaamse geboortecohorte JOnG! (Rapport 13). Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (SWVG): Leuven. https://steunpuntwvg.be/publicaties/rapporten/nieuwe-publicaties

  2. Huybrechts I., Matthys C., Vereecken C., Maes L., Temme E., Van Oyen H., et al. (2008). Food intakes by pre-school children in Flanders compared with recommendations. International Journal of Environmental Research and Public Health, 5. 243–257. (2007). Egg allergy. 18(8),696-702.

  3. Lenaers S., Goffin I. (2002). Onderzoek naar de voedingssituatie van jonge kinderen. Studie uitgevoerd door Kind en Gezin in samenwerking met SEIN en het Limburgs Universitair Centrum. ISBN 90-75262-34-5. http://www.kindengezin.be/brochures-en-rapporten/rapporten/voeding/

Inloggen

Let op: Je login van de oude site werkt hier niet! Kijk hier voor meer info.

Hou me aangemeld