Commissie onderwijs en gelijke kansen keurt moederschapsrust voor tienermoeders goed

, 1.438 keer bekeken
Zopas keurde de Commissie Onderwijs en Gelijke Kansen van het Vlaams Parlement een decreetsaanpassing goed die tienermoeders in de toekomst recht zal geven op 10 weken moederschapsrust en tijdelijk onderwijs aan huis (TOAH).
Een cruciale stap in het realiseren van gelijke onderwijskansen en het stimuleren van een betere uitstroom in het onderwijs voor tienerzwangeren en -ouders, meent Fara, luister- en informatiepunt rond zwangerschapskeuzes.

Momenteel is de combinatie school en jong ouderschap een evenwichtsoefening van de zwangere, schoolgaande tiener in dialoog met de betrokken school. Deze tieners balanceren tussen het beperken van hun afwezigheid om hun kansen op het behalen van een diploma te vergroten en het thuis blijven om te zorgen voor een veilige hechting met hun baby.

Een wettelijke regeling van moederschapsrust in combinatie met een systeem van tijdelijk onderwijs aan huis (TOAH), zal tienermoederes alvast meer houvast geven.
Het schept duidelijkheid, zowel voor de tienermoeders (in spe) als voor het betrokken onderwijzend personeel. De betrokken leerling wordt ook ondersteund om de leerstof bij te benen en de band met de school te behouden, hetgeen de stap om terug te keren naar school zal verkleinen. Die stap wordt vaak als een (te) hoge drempel ervaren, waardoor er ook heel wat jongeren afhaken.

Om een betere uitstroom in het onderwijs verder te stimuleren, zijn bijkomende maatregelen wenselijk. Concreet denken wij aan vaderschapsverlof voor schoolgaande tienervaders indien zij hun kind wettelijk erkennen; een betere toegankelijkheid van de Persoonlijke Ontwikkelingstrajecten (POT’s) voor kwetsbare tienerzwangeren en jonge ouders; aandacht voor belangrijke randvoorwaarden ter ondersteuning van de combinatie school en jong ouderschap (kinderopvang, opvangmogelijkheden op het vlak van wonen, …). Maar Fara is alvast bijzonder blij dat één van de belangrijkste zorgen van tienermoeders, namelijk de combinatie tussen school en moederschap, opgepikt werd door de regering en in actie vertaald wordt met dit decreet.

Meer informatie:


Surf naar: Faranet.be

Inloggen

Let op: Je login van de oude site werkt hier niet! Kijk hier voor meer info.

Hou me aangemeld