Begroting gezondheidszorg 2015: ruimte nodig voor nieuwe initiatieven

, 943 keer bekeken
CM heeft zich onthouden bij de stemming in de Algemene Raad over de begroting voor 2015 van de gezondheidszorg. CM wil met haar onthouding een signaal geven dat de besparingen best in overleg worden uitgeklaard, met ruimte voor alternatieve pistes, maar dat ook in 2015 - en niet alleen in 2018 - ruimte moet zijn voor nieuwe initiatieven.

Bij de positieve punten benadrukt de CM het bevorderen van de eerstlijnsgezondheidszorg onder meer door de patiënten aan te sporen eerst bij hun huisarts te gaan of beroep te doen op een wachtpost. Ook de uitbreiding van het verbod op ereloonsupplementen in tweepersoonskamers en een gemeenschappelijke kamer naar daghospitalisatie en de duidelijke intentie om de behandeling van moeilijke en zeldzame aandoeningen enkel in gespecialiseerde ziekenhuizen te laten gebeuren, zijn punten waar CM vragende partij voor is.

Minder positief is dat het accent van de regering voor 2015 uitsluitend op besparingen is gelegd. 2015, aldus de regeringsmededeling in de Algemene Raad van het Riziv, zal een overgangsjaar zijn. De focus zal liggen op de maatregelen om de begrotingsdoelstelling 2015 te kunnen respecteren. Er zal dus geen ruimte zijn, zelfs geen beperkte, voor nieuwe initiatieven. Terugbetaling van psychotherapie, betere terugbetaling van tandzorg, betere betaling van de vroedvrouwen en van de thuisverpleging,... allemaal terechte verzuchtingen die niet in 2015 zullen gerealiseerd worden, tenzij met nog bijkomende besparingen.

Bij het lijstje van besparingen stelt CM vast dat verschillende voorstellen geput zijn uit de auditverslagen van het Riziv, maar dringt er op aan dat het overaanbod aan hartcentra, radiotherapiecentra, robots en zo meer ook wordt aangepakt.

De ‘vereenvoudiging’ van de remgelden van de raadplegingen bij de specialisten is duidelijk een gelijkschakeling naar omhoog. Voor de raadpleging bij sommige specialisten (oogartsen, gynaecologen,...) is dit meer dan een vereenvoudiging, maar een gevoelige verhoging van het remgeld 8,23 euro naar 12 euro. CM vraagt dat dit zou worden herbekeken samen met de lage conventiegraad van deze specialisten.

Inloggen

Let op: Je login van de oude site werkt hier niet! Kijk hier voor meer info.

Hou me aangemeld