Werelddag tegen kindermishandeling

, 819 keer bekeken
Vandaag, 19 november 2011, is het Werelddag tegen kindermishandeling. Geweld op kinderen is spijtig genoeg nog steeds een gegeven in de Vlaamse samenleving. Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, maakt in zijn beleid een speerpunt van de strijd tegen alle vormen van geweld.

Minister Vandeurzen werkt aan de oprichting van één meldpunt misbruik, geweld en kindermishandeling waar elke burger terecht kan met adviesvragen maar ook met concrete meldingen. Want iedereen draagt een verantwoordelijkheid om alert te zijn voor signalen van kindermishandeling en hier ook iets mee te doen. Het nieuwe meldpunt, toegankelijk in heel Vlaanderen via één telefoonnummer, zal begin volgend jaar operationeel zijn. Burgers zullen er terecht kunnen voor al hun vragen en meldingen: gratis , anoniem en discreet.

Vorig jaar ondertekenden de ministers Vandeurzen en De Clerck al een protocol kindermishandeling voor een goed afgestemde aanpak tussen Welzijn en Justitie. Hierin is een stappenplan opgenomen als leidraad voor hulpverleners, politie- en justitiemedewerkers. In dit protocol wordt ook samenwerking in individuele situaties voorzien. Een proefproject hierrond start in januari in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen. Dit project draagt de naam "protocol van moed".

Om structurele problemen rond de aanpak van kindermishandeling aan te pakken heeft de Vlaamse Regering begin dit jaar het Vlaams Forum Kindermishandeling opgericht. Dit forum zal de ministers adviseren in een efficiënte aanpak van kindermishandeling. Het forum staat in verbinding met een cel kindermishandeling in elk gerechtelijk arrondissement in Vlaanderen. Op die manier kunnen knelpunten in samenwerking aangepakt worden en goede praktijken beter verspreid.
Verder zullen voorzieningen actief in de welzijnssector sluitende procedures moeten introduceren in de aanpak van misbruik of grensoverschrijdend gedrag. Dit laatste is reeds verankerd in regelgeving aangaande kwaliteitsvolle zorg.
Het resultaat van deze acties moet enerzijds leiden tot een actief preventiebeleid inzake geweld op kinderen om zo geweld op kinderen te doen afnemen. Anderzijds moet het een actieve aanpak installeren daar waar geweld op kinderen toch aan de orde is.

De strijd tegen misbruik, geweld en kindermishandeling vraagt een volgehouden inspanning van alle overheden in dit land.

Inloggen

Let op: Je login van de oude site werkt hier niet! Kijk hier voor meer info.

Hou me aangemeld