Wennen en extra toezicht om wiegendood te voorkomen

, 928 keer bekeken
Sinds ouders en kinderopvang de aanbevelingen van Kind en Gezin over veilig slapen toepassen, is het aantal gevallen van wiegendood sterk gedaald. In 1994 waren er nog 104 gevallen, in 2008 waren het er 18.
De meeste overlijdens tijdens de slaap in de kinderopvang komen voor tijdens de eerste opvangdagen. Ook studies in andere landen tonen dit aan. Daarom zet Kind en Gezin vandaag twee preventiemaatregelen extra in de kijker: wennen in de kinderopvang en extra toezicht bij de start van de opvang.


Bepaalde maatregelen zoals de rugligging als aanbevolen slaaphouding en het niet roken in de nabijheid van de baby zijn reeds heel goed gekend. Minder bekend is het belang van extra toezicht bij een plotse verandering in gewoonten voor een baby, zoals een nieuwe omgeving. Een plotse verandering kan het slaappatroon beïnvloeden wat de kans op wiegendood verhoogt. Vermoedelijk komt wiegendood daarom vaker voor tijdens de eerste dagen in de kinderopvang.

Dit risico kan verminderd worden door:
 1. extra toezicht te houden bij veranderingen, zowel thuis (bv. bij verhuis) als bij overgang naar de opvang.

 2. het kind voor de eigenlijke start van de kinderopvang geleidelijk te laten wennen aan de opvang (omgeving, geuren, geluiden, stemmen van begeleiders, een ander ritme, …). Zo zal het kind minder stress ervaren wat het slaappatroon minder zal beïnvloeden (bv. diepere slaap).

 3. de preventiemaatregelen toe te passen:
  - Kies een veilig kinderbed en veilig bedmateriaal.
  - Leg een baby altijd op zijn rug te slapen.
  - Rook niet in de omgeving van een baby.
  - Blijf in de buurt en hou een oogje in het zeil.
  - Let erop dat het kind het niet te warm krijgt.
  - Geef geen geneesmiddelen zonder advies van arts of apotheker.
  - Zorg voor rust en regelmaat.


Wennen in de opvang: enkele tips


 • Laat het kind geleidelijk aan wennen kort voor de eigenlijke start van de opvang en na een lange afwezigheid, bv. na een lange vakantie of ziekteperiode.

 • Tijdens de 'wenmomenten' kunnen ouders en opvang praktische info uitwisselen over het dagritme en de gewoontes van het kind (slaap, spelen, voeding) en over de werking van de opvang.

 • Las best meerdere bezoeken in, verspreid over 1 tot 2 weken.

 • Breid de verblijfsduur geleidelijk aan uit.

 • Meer tips in verband met 'wennen': zie website Kind en Gezin

Alle adviezen in verband met veilig slapen en de preventie van wiegendood zijn terug te vinden op de website van Kind en Gezin.

Inloggen

Let op: Je login van de oude site werkt hier niet! Kijk hier voor meer info.

Hou me aangemeld