Vlaams Forum Kindermishandeling uit de startblokken

, 1.430 keer bekeken
In uitvoering van het 'protocol kindermishandeling Justitie-Welzijn' hebben ministers Jo Vandeurzen en Stefaan De Clerck vandaag het Vlaams Forum Kindermishandeling geïnstalleerd.

Dit Forum creëert een Vlaamse bovenstructuur die de goede praktijken en knelpunten in de samenwerking tussen politie, justitie en hulpverlening i.v.m. kindermishandeling bespreekt. Het Forum krijgt hierover signalen uit alle Vlaamse gerechtelijke arrondissementen. Het Forum zal de bevoegde ministers adviseren over concrete en efficiënte maatregelen in de aanpak van mishandeling en misbruik.

Een andere belangrijke opdracht is sensibilisering van de brede bevolking rond dit thema. Het Forum wil de alertheid rond de problematiek van mishandeling en misbruik aanscherpen: het leren zien van signalen, taal aanreiken om erover te spreken en weten waar naartoe voor onthaal en hulpverlening. In een latere fase kunnen ook gerichte acties naar specifieke doelgroepen (bv slachtoffers) of beroepsgroepen volgen.

Ten slotte zal het Forum instaan voor ondersteuning van hulpverleners en actoren van politie en justitie in de aanpak van kindermishandeling. Het stappenplan uit het protocol kindermishandeling is hiervoor een aanzet. Ondersteuning vergt echter meer: duidelijke afspraken over verantwoordelijkheden, collegiaal overleg en supervisie in diensten, afstemming in de bestaande regionale netwerken.

Inloggen

Let op: Je login van de oude site werkt hier niet! Kijk hier voor meer info.

Hou me aangemeld