Vandeurzen tevreden met realistisch adoptiebeleid

, 1.448 keer bekeken
Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen is tevreden met het initiatief van de parlementairen van de meerderheid om een decreet voor interlandelijke adoptie in te dienen. De minister gaat er van uit dat het decreet de aanbevelingen van de Staten-Generaal Adoptie omzet in regelgeving en spoort met het Haags Verdrag.

Het decreet dient het belang van ouders en kinderen hoog in het vaandel te houden en respect af te dwingen voor wie professioneel bij adoptie betrokken is. Er komen inspanningen om bijkomende landen te vinden van waaruit geadopteerd kan worden.
Een belangrijke aanbeveling uit de Staten-Generaal is voorts een realistisch adoptiebeleid. Realistisch betekent hier dat de vraag in relatie gebracht wordt met het aanbod. Het aantal kandidaat-adoptieouders dat de voorbereidingscursus kan gaan volgen en kans maakt op een geschiktheidsvonnis, wordt beperkt, maar wiƩ toegelaten wordt, kan binnen een redelijke termijn een kind adopteren. Voor de beperking van de instroom van kandidaat-adoptieouders zal minister Vandeurzen al op korte termijn maatregelen nemen.
Minister Vandeurzen kondigt voor begin volgend jaar een Staten-Generaal voor binnenlandse adoptie aan.

Inloggen

Let op: Je login van de oude site werkt hier niet! Kijk hier voor meer info.

Hou me aangemeld