Privé-situatie draagt meer bij tot geluk dan werk

, 1.579 keer bekeken
Je geluk wordt vooral bepaald door je persoonlijke ingesteldheid. Factoren in de privé-situatie wegen zwaarder door dan die in de werkomgeving. Dat blijkt uit de tweede CM-geluksenquête. Ze bevestigt bovendien de kerngedachte van de CM-gelukscoach: wie aan zijn of haar geluk wil werken, moet in de eerste plaats werken aan zichzelf.

De CM-geluksbarometer blijft stabiel. Net als vorig jaar scoort de gemiddelde Vlaming 4,8 op 7 op de wetenschappelijk gevalideerde geluksschaal. Zes Vlamingen op tien noemen zichzelf gelukkig: ze scoren 5, 6 of 7 op de schaal van 1 (minst gelukkig) tot 7 (meest gelukkig). Bijna twee Vlamingen op tien halen een score van 1, 2 of 3 en beschouwen zichzelf niet als gelukkig.

Ingesteldheid en privé-leven maken het verschil
De tweede CM-geluksenquête groef ook dieper. In samenwerking met ISW Limits onderzocht CM de factoren die het geluksgevoel bepalen. De belangrijkste factor die gelukkig maakt, is de persoonlijke ingesteldheid. Dit onderzoekt bevestigt dat de sleutel tot meer geluk eerder bij mensen zelf ligt dan buitenaf. Optimisme, het gevoel van controle over het eigen leven, een proactieve levenshouding en veerkracht zorgen voor een groter geluksgevoel. Daarnaast zijn vooral factoren in de privé-situatie bepalend. Opvallend is dat ze zwaarder doorwegen dan de factoren in de werkomgeving.

CM pleit voor positieve aanpak
Zeer opvallend is dat vooral de positieve punten het verschil maken: kunnen rekenen op steun in je omgeving, het hebben van vrienden en een sociaal netwerk, het zien van positieve toekomstmogelijkheden, het doen van leuke activiteiten. Ook in de werkomgeving hebben positieve factoren (een interessante job hebben, kunnen rekenen op collega's, je thuis voelen in de organisatie) meer invloed op het geluksniveau dan negatieve zaken (uitvoeren van belastende taken, slechte relaties met collega's, angst om job te verliezen).
De meeste interventies rond mentale gezondheid zijn er nog steeds op gericht om de lasten weg te nemen. De CM-geluksenquête wijst uit dat een andere benadering nodig is. CM pleit ervoor om de aandacht meer te richten op het versterken van de draagkracht.

CM-gelukscoach werkt
Dit is precies wat de CM-preventiecampagne Pluk je geluk beoogt. Sinds februari van dit jaar biedt CM de online gelukscoach www.plukjegeluk.be aan. Op basis van zeven wetenschappelijk vastgelegde gelukslijnen, ontwikkeld door het Nederlandse Trimbos-Instituut, begeleidt de coach deelnemers naar meer mentale fitheid en een gelukkiger leven. De coach steunt op de positieve psychologie. De gelukslijnen 'Investeer in relaties', 'Denk positief' en 'Heb aandacht voor jezelf' richten zich op de persoonlijke ingesteldheid en het versterken van de positieve factoren bij mensen zelf en de omgeving.

De coach telt momenteel 8.500 geregistreerde gebruikers. Ze rapporteren niet alleen een grote tevredenheid over de coach. Uit een wetenschappelijk onderzoek door ISW Limits blijkt bovendien dat de coach werkt (meer informatie op aanvraag). ISW Limits deed een geluksmeting bij 962 gebruikers van de coach: bij de start van het programma en na zes weken. Dezelfde meting gebeurde ook bij een controlegroep die de coach niet gebruikte. Uit de vergelijking van de resultaten blijkt dat de gebruikers op bijna alle onderzochte geluksindicatoren een significant grotere vooruitgang boekten.

Inloggen

Let op: Je login van de oude site werkt hier niet! Kijk hier voor meer info.

Hou me aangemeld