Onderzoek bewijst effect online coaching

, 2.151 keer bekeken
Een voor Vlaanderen uniek wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van gedragscoaching wijst uit dat online werken aan een gezond gewicht werkt. Deelnemers aan de Kilootje minder-coach, een initiatief van CM, blijken op termijn gezonder te eten en meer te bewegen dan mensen uit de controlegroep die zich niet lieten coachen. Het resultaat is een duurzaam gewichtsverlies. Deelnemers boeken gezondheidswinst en een hogere levenskwaliteit. Uit de gezondheidseconomische evaluatie blijkt dat de investering de coach zichzelf terugverdient en voor de ziekteverzekering zelfs kostenbesparend werkt. Deze resultaten werden vandaag voorgesteld op de CM-conferentie over het Kilootje minder-onderzoek en online gedragscoaching.

Goede resultaten


CM lanceerde de online Kilootje minder-coach begin 2009. Om de effecten na te gaan werd, met de steun van de Vlaamse overheid, een gecontroleerde studie opgezet. Deelnemers aan de coach en een controlegroep van niet-deelnemers werden op drie momenten bevraagd: bij aanvang , na 6 maanden en na een jaar. Naast deze effectstudie, uitgevoerd in 2010 door BrandNewDay, o.l.v. dr. Claudia Put, vond er ook een gezondheidseconomische studie plaats, door prof. dr. Lieven Annemans van de UGent.

Deelnemers aan de Kilootje minder-coach verliezen na 6 maand gemiddeld 1,5 kilogram aan lichaamsgewicht. Dit goede resultaat staat in contrast tot een gemiddelde gewichtstoename van 1 kilogram bij niet-deelnemers. Zeer belangrijk is bovendien dat het gewichtsverlies blijvend is. De verloren kilo’s blijven ook na 1 jaar weg. De online coach lijdt dus niet aan het jo jo-effect dat veel diëten kenmerkt.

Beter eetpatroon


In de controlegroep veranderde het eetpatroon niet, terwijl de gebruikers van de coach gezonder gingen eten en hun calorie-inname beter gingen controleren. Ze eten meer zuivelproducten, granen, groenten en fruit en snoepen minder tussendoortjes. Meer gebruikers drinken ook voldoende (niet-alcoholisch). Ook na een jaar bleef het eetgedrag van deelnemers beter dan bij aanvang van de interventie.

Meer beweging, maar effect vermindert


Tijdens het volgen van de coach, bewegen mensen meer (cardio-, stretch- en krachtbeweging), terwijl de fysieke activiteit van de mensen die de coach niet volgden, verslechterde. Het initiële verschil in beweging tussen beide groepen werd daardoor nog groter. Na een jaar viel de fysieke activiteit van de coach-gebruikers terug tot op niveau van bij de registratie. Uit de literatuur blijkt dat online interventies best gecombineerd worden met andere (face-to-face) acties om een blijvende gedragsverandering op het gebied van fysieke activiteit te bewerkstelligen.

Gezondheidseconomische voordelen


De medische literatuur leert dat een gezond gewicht het risico op ziektes vermindert. Een daling van de Body Mass Index (BMI) met 1 unit leidt tot een daling van het risico op diabetes met ongeveer 12 procent en op hartziektes met ongeveer 5 procent. Er kon dan ook worden onderzocht wat de gezondheidseconomische baten van de coach zijn. Als we een projectie maken over 20 jaar, dan levert de investering in de coach een besparing op van 97 500 euro per 1 000 personen (120 000 euro per 1 000 mannen en 75 000 euro per 1 000 vrouwen. In tegenstelling tot veel andere investeringen in de gezondheidszorg blijkt de coach zichzelf niet alleen terug te betalen, maar zelfs te leiden tot een kostenbesparing voor de ziekteverzekering.

Aanbevelingen


De onderzoekers concluderen dat het ter beschikking stellen van gratis online interventies op maat een veelbelovende manier is om gedragsverandering te realiseren. Dat ook risicopersonen hun weg naar online coaching vinden is hoopgevend. Er zijn wel extra inspanningen nodig om mannen en laaggeschoolden te bereiken.

De coach


De Kilootje minder-coach is een online programma dat gebruikers begeleidt naar een gezond gewicht. De coach is opgebouwd rond de drie pijlers van gewichtscontrole: voeding, beweging en caloriecontrole. Het programma ondersteunt deelnemers met adviezen, informatie, e-mailtips en de mogelijkheid om vragen te stellen aan experts. Dankzij het dagboek krijgen gebruikers een overzicht van hun vooruitgang. Op een forum kunnen ze ervaringen uitwisselen. Sinds de lancering begin 2009 hebben zich meer dan 70 000 deelnemers bij de coach geregistreerd.

Meer informatie:


Inloggen

Let op: Je login van de oude site werkt hier niet! Kijk hier voor meer info.

Hou me aangemeld