Nieuwe opleiding: "Pedagogie van het Jonge Kind"

, 1.606 keer bekeken
1 op de 5 studiekiezers overweegt nieuwe opleiding aan de Karel de Grote-hogeschool

Er is grote interesse bij studiekiezers voor de nieuwe opleiding 'Pedagogie van het Jonge Kind' aan de Karel de Grote-Hogeschool (KdG). De professionele bacheloropleiding bereidt studenten voor op een loopbaan in de kinderopvang.
De afgestudeerden worden sleutelfiguren voor kwaliteitsverbetering in de kinderopvangcentra. "In deze nieuwe richting leren studenten werken met kinderen van 0 tot 12 jaar, met hun ouders en met het team kindbegeleiders. Zij zullen vooral in de voorschoolse en de buitenschoolse opvang terechtkomen", zegt onderwijsontwikkelaar Lien Werbrouck, die momenteel het opleidingsprogramma opstelt van 'Pedagogie van het Jonge Kind'.

Tijdens het onderzoek dat vooraf ging aan de nieuwe opleiding, organiseerde KdG een bevraging bij 1188 laatstejaars secundair onderwijs, uit het Antwerpse en het Gentse, zowel in het algemeen secundair onderwijs (ASO), het technisch (TSO) als in het beroepsonderwijs (BSO). Bij de stelling "Als deze opleiding ingericht wordt in Gent en Antwerpen, dan wil ik deze opleiding graag volgen", gaf maar liefst 22,4 percent van de bevraagden aan dat ze de opleiding zouden overwegen.

Nieuwe professionals in de kinderopvang
"Ook de sector vraagt al vrij lang een dergelijke opleiding", stelt Werbrouck. KdG pleit nu, met de steun van Kind en Gezin, voor de introductie van een nieuwe functie in de kinderopvang. "De meeste kinderopvangcentra bestaan uit een groep kindbegeleiders met aan het hoofd de verantwoordelijke. De nieuwe professional die wij voor ogen hebben, is een schakel tussen beiden en heeft als belangrijkste taak de ondersteuning van de kindbegeleiders in de omgang met jonge kinderen en hun ouders."
Minister Vandeurzen onderschrijft het belang van een kwalitatieve omkadering van kinderopvang. Op zijn initiatief komt er een kaderdecreet kinderopvang. "Het decreet zal aangeven hoe we de kwaliteit, de verhouding vraag-aanbod, de betaalbaarheid en de toegankelijkheid voort verbeteren. Het zal de sector, die nu nog versnipperd is, overzichtelijk maken en het zal de competenties van de medewerkers bepalen", aldus Vlaams minister Jo Vandeurzen. "Aan die professionalisering dragen wij met de opleiding Pedagogie van het Jonge Kind ook bij", vult Werbrouck aan. Het decreet moet vanaf 2012 van kracht zijn.

Nauwe band met het werkveld
Voor deze nieuwe opleiding is het essentieel dat de studenten voldoende stagecontacten kunnen hebben. Hiervoor sluit KdG een samenwerkingsverband met het Vlaams Welzijnsverbond, dat een groot deel van de kinderopvangvoorzieningen groepeert. Het verbond ziet het belang in van pedagogische coaching in de sector. De twee partners kunnen op elkaars kennis en ervaring rekenen en het Vlaams Welzijnsverbond zal de studenten stageplaatsen aanbieden.

Onderzoek
KdG koppelt ook een onderzoekslijn aan deze nieuwe opleiding, waarmee de hogeschool wil ingaan op actuele uitdagingen in de kinderopvangsector. De knowhow die hieruit voorvloeit, zal in grote mate bijdragen tot zowel de praktijk als de opleiding. KdG kan hierbij rekenen op de expertise van de Artesis Hogeschool en van Hogeschool Plantijn.

Meer informatie:


Inloggen

Let op: Je login van de oude site werkt hier niet! Kijk hier voor meer info.

Hou me aangemeld