Nieuwe brochure "Vaders- en ouderschapsverlof"

, 1.599 keer bekeken
Op 18/02/2011 lanceerden minister van Gelijke Kansen Pascal Smet en minister van Welzijn en Gezin Jo Vandeurzen de brochure 'Vaders- en ouderschapsverlof'. Met deze brochure willen ze jonge (aanstaande) vaders beter informeren over de voordelen van deze formules, uit onderzoek bleek immers dat veel jonge vaders deze verlofstelsels niet of onvoldoende kenden. Het hart van de publicatie bevat een informatiekatern, dat op een zeer duidelijke manier informatie verschaft over vaderschapsverlof, ouderschapsverlof, loopbaanonderbreking en tijdskrediet. Verder bevat de brochure inspirerende getuigenissen van vaders die ouderschapsverlof opnemen of hebben opgenomen. Kind en Gezin zal de informatiefolder uitdelen tijdens de huisbezoeken bij ouders van pasgeboren kinderen.

Vaderschaps- en ouderschapsverlof worden vaak met elkaar verward. Het vaderschapsverlof houdt in dat elke vader recht heeft op 10 dagen verlof na de geboorte van zijn kind. Dit verlof moet kort na de geboorte worden opgenomen. De term 'ouderschapsverlof' slaat op het recht van elke moeder en elke vader om 3 maanden voltijds ouderschapsverlof op te nemen per kind. Voor de meeste werknemers (systeem verschilt naargelang je werkt in de privé, het onderwijs of bij de overheid) moet de opname gebeuren vooraleer het kind 12 jaar is. Ouderschapsverlof kan worden opgenomen in 3 verschillende formules: voltijds, halftijds en 1/5. Er bestaat ook de mogelijkheid om dit verlof in stukken en in verschillende formules op te nemen. Concreet door bijvoorbeeld 1 maand voltijds verlof op te nemen en nadien 10 in '1/5de -regime'. De 1/5de -formule is overigens veruit het populairst.

Ouderschapsverlof is een succesverhaal; er is een sterke stijging van het aantal gebruikers. In 1999 maakten ongeveer 4.000 Vlaamse werknemers gebruik van dit aanbod, in 2007 waren dat er maar liefst 24.178. In 1999 was 4,8 % van de gebruikers van het mannelijke geslacht, in 2007 was dat al 22%. Hoewel het aantal 'papa's' dus veel sneller stijgt dan het aandeel 'mama's' blijft vooral een vrouwenzaak.
Maar toch is er nog heel wat groeimarge. Uit een onderzoek dat het federale Instituut voor Gelijkheid van Vrouwen en Mannen uitvoerde over vaderschapsverlof blijkt dat de regeling op het vaderschapsverlof niet goed gekend is bij werknemers en werkgevers. Slechts 74% van de vaders wist voor de geboorte dat vaderschapsverlof bestond. Ook de rechten en plichten betreffende ouderschapsverlof zijn te weinig gekend.
"Mannen worden dan misschien vaak omschreven als het sterke geslacht maar uit dit onderzoek blijkt alleszins dat ze niet altijd het best geïnformeerde geslacht zijn.", aldus Smet. "Als Minister van Gelijke Kansen wil ik met deze brochure de jonge papa's een steuntje aanbieden in hun 'huishoudelijke emancipatie'. Deze brochure, die overigens bijzonder mooi is vormgegeven en aangenaam om lezen, geeft hen alleszins op een bevattelijke manier alle informatie mee."

Jo Vandeurzen kondigde tijdens de persconferentie ook aan dat deze brochure intensief zou worden verspreid door Kind en Gezin. "Ik vind deze brochure een bijzonder waardevol initiatief, vandaar ook mijn steun. Ouderschapsverlof kan een toegevoegde waarde zijn voor Vlaamse gezinnen. Vaders die loopbaanonderbreking, en in het bijzonder ouderschapsverlof opnemen, spenderen een groot deel van de vrijgekomen tijd aan gezinstaken en gezinszorg. Het is dan ook een zeer concrete vorm van onthaasting die we aan de jonge Vlaamse gezinnen aanbieden."

»» Klik hier om de brochure meteen te downloaden in PDF.

Meer informatie:


Inloggen

Let op: Je login van de oude site werkt hier niet! Kijk hier voor meer info.

Hou me aangemeld