HPV-vaccinatie in Vlaanderen slaat aan

, 1.610 keer bekeken
83% van de meisjes uit eerste jaar secundair onderwijs volledig gevaccineerd


HPV-vaccinatie is sinds vorig schooljaar gratis voor meisjes uit het eerste jaar secundair onderwijs. Het HPV-vaccin beschermt tegen twee types van het Humaan Papillomavirus (HPV) die verantwoordelijk zijn voor ongeveer 70% van alle gevallen van baarmoederhalskanker.

Vlaams minister Jo Vandeurzen stelt met tevredenheid vast dat - na het eerste vaccinatiejaar - ongeveer 83% van de 35.000 meisjes die in aanmerking kwamen volledig gevaccineerd (3 inspuitingen) werden en dat 90% minstens 1 dosis heeft gekregen.
De Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB's) zorgden voor ongeveer 90% van de vaccinaties. We doen het daarmee beter of minstens even goed dan andere Europese landen (o.a. Nederland, Portugal en het Verenigd Koninkrijk).
Ook dit jaar worden meisjes van het eerste jaar secundair onderwijs uitgenodigd om zich te laten vaccineren. Zij krijgen begin september een informatiefolder over HPV-vaccinatie.

Over HPV-vaccinatie


HPV (Humaan Papillomavirus) is een virus dat veel voorkomt en waarvan er meer dan 100 types bestaan. Een klein aantal types kan bij meisjes en vrouwen op lange termijn baarmoederhalskanker veroorzaken. Via seksueel contact kunnen die types verspreid worden. Meestal verdwijnen de infecties vanzelf. Twee types (type 16 en 18) veroorzaken 70% van alle gevallen van baarmoederhalskanker. Het HPV-vaccin biedt bescherming tegen deze twee types.
De inenting heeft vooral zin bij wie nog niet in aanraking is gekomen met het virus. Besmetting met HPV kan gebeuren door seksueel contact en inenting gebeurt dus best vooraleer meisjes seksueel actief zijn.
In Vlaanderen heeft men er voor gekozen - op advies van de Hoge Gezondheidsraad - om vanaf het schooljaar 2010-2011 het HPV-vaccin gratis aan te bieden in het eerste jaar secundair onderwijs. Een volledige vaccinatie bestaat uit drie inspuitingen in de loop van één schooljaar. De vaccinatie kan gegeven worden door de CLB's of door een arts naar keuze. In dat laatste geval betaalt men wel een raadpleging.
Ook de jaren voordien werd al gevaccineerd, maar omdat het vaccin ondanks een gedeeltelijke terugbetaling duur bleef (11 euro remgeld per dosis) en de CLB's niet konden worden ingeschakeld, bleef de vaccinatiegraad laag.

Schooljaar 2010-2011


35.109 meisjes uit het eerste jaar secundair onderwijs kwam vorig schooljaar in aanmerking voor de gratis HPV-vaccinatie.
De gegevens over wie gevaccineerd is komen uit de vaccinatiedatabank van Vaccinnet. Vaccinnet is een elektronisch bestel- en distributiesysteem van vaccins die door de Vlaamse overheid geleverd worden.

Van september 2010 tot en met juni 2011 werd bijna 90% van alle HPV-vaccins besteld door de CLB's. De CLB's registreerden voor ruim 80% van de totale doelgroep HPV-vaccinaties voor de eerste twee dosissen en ongeveer 75% voor de derde dosis. Mogelijk werden nog niet alle derde dosissen toegediend of geregistreerd wanneer de vaccinatiegegevens in juli uit Vaccinnet opgevraagd werden.
De overige 10% HPV-vaccins werd besteld door huisartsen en kinderartsen. Omdat ongeveer 61,5% van de huisartsen en 55% van de kinderartsen gebruik maken van Vaccinnet, ligt het werkelijke percentage gevaccineerde meisjes hoger.
Op basis van deze gegevens schatten we dat de vaccinatiegraad bij de doelgroep in het eerste vaccinatiejaar ongeveer 90,6% is voor de eerste dosis, 89,4% voor de tweede dosis en 83,2% voor de derde dosis.

Benchmarking in Europa


In vergelijking met een aantal andere landen waar de HPV- vaccinatie ook al deel uitmaakt van het vaccinatieprogramma, scoort Vlaanderen goed:


Meer informatie:


Inloggen

Let op: Je login van de oude site werkt hier niet! Kijk hier voor meer info.

Hou me aangemeld