Extra plaatsen in de erkende KOV voor 0 tot 3-jarigen

, 1.520 keer bekeken
Vandaag lanceren Kind en Gezin en de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) elk een oproep voor extra plaatsen in de voorschoolse kinderopvang in erkende kinderdagverblijven en diensten voor onthaalouders. Op die manier willen Vlaams minister Jo Vandeurzen en zijn Brusselse collega Brigitte Grouwels tegemoet komen aan de grote noden in Brussel, Antwerpen, Gent en in gebieden met veel kansarmoede.

In antwoord op de toenemende vraag, lanceren zowel Kind en Gezin als de VGC vandaag een oproep voor nieuwe initiatieven of uitbreiding van bestaande voorzieningen:
  • De oproep van Kind en Gezin richt zich tot de grote steden (Antwerpen, Gent en Brussel) en gebieden met veel kansarmoede. In totaal worden 400 opvangplaatsen toegekend aan gesubsidieerde kinderdagverblijven, waarvan minstens 50 plaatsen in de kinderdagverblijven in Brussel. De 77 voorziene plaatsen bij onthaalouders in Brussel kunnen worden omgezet in plaatsen in kinderdagverblijven indien er hiervoor geen of onvoldoende aanvraag zou zijn.

  • De oproep van de VGC voegt daar nog eens 25 plaatsen in erkende kinderdagverblijven aan toe, gefinancierd met middelen uit het Stedenfonds. Het is de intentie dat ook deze plaatsen op latere datum kunnen worden gesubsidieerd door Kind en Gezin.

Door beide oproepen samen worden in Brussel op korte termijn meer dan 100 extra plaatsen gecreƫerd in de Nederlandstalige voorschoolse kinderopvang.

De behoefte aan bijkomende voorschoolse Nederlandstalige kinderopvang in Brussel blijft erg groot. De voorbije jaren werden de capaciteit van de gesubsidieerde kinderdagverblijven, gemeenschapsonderwijs inbegrepen, met ruim 10% verhoogd. Deze inhaalbeweging werd echter ingehaald door een demografische groei, die zich ook in de toekomst zal voortzetten. Volgens de bevolkingsprognoses zal het aantal -3 jarigen stijgen met 19,5%. Dat is bijna vier maal zo snel als in de rest van de Vlaamse Gemeenschap.

Meer en sneller
Vlaams minister Jo Vandeurzen: "De Vlaamse Gemeenschap zet vandaag opnieuw een belangrijke stap naar de verdere uitbouw van een behoeftedekkend opvangaanbod. Een bijzondere inspanning wordt geleverd voor Brussel, Antwerpen en Gent waar de bevolkingsgroei en de aanwezigheid van gezinnen in kansarmoede een sterkere groei van het opvangaanbod nodig maken."

VGC-collegelid Brigitte Grouwels: "Brussel staat voor reusachtige demografische uitdagingen, onder meer op het vlak van de kinderopvang. De Vlaamse voorafname voor Brussel is in dat licht een positief gegeven. Vanuit de VGC doen wij graag een extra inspanning om de voorziene uitbreidingen nog sneller te kunnen realiseren."

Inloggen

Let op: Je login van de oude site werkt hier niet! Kijk hier voor meer info.

Hou me aangemeld