Ethiopië reorganiseert interlandelijke adoptiewerking

, 1.577 keer bekeken
Gevolgen voor adopties uit Vlaanderen nog niet gekend.

Het Ministry of Women's, Children and Youth Affairs (MOWA), de Ethiopische autoriteit bevoegd voor adoptie, kondigt een reorganisatie aan van zijn werking. Bovendien wil het MOWA ook de procedures herzien om de taken en opdrachten binnen zijn bevoegdheidsgebied beter te kunnen uitvoeren. Op deze manier wil het zijn kernopdracht, de bescherming van de belangen van het kind, optimaal kunnen naleven.

Het Ministry of Women's, Children and Youth Affairs (MOWA), de Ethiopische autoriteit bevoegd voor adoptie, kondigt een reorganisatie aan van zijn werking. Bovendien wil het MOWA ook de procedures herzien om de taken en opdrachten binnen zijn bevoegdheidsgebied beter te kunnen uitvoeren. Op deze manier wil het zijn kernopdracht, de bescherming van de belangen van het kind, optimaal waarmaken. Door middel van een doorgedreven professionalisering wil MOWA onethische en illegale praktijken uitsluiten. Deze manier van werken zal alle partijen in een adoptieprocedure ten goede komen.

Concreet betekent dit dat het MOWA meer tijd zal nemen om de ouder- en kinddossiers nauwkeuriger te onderzoeken alvorens adviezen te geven aan de bevoegde rechter. In de huidige situatie worden soms 50 dossiers per dag behandeld, wat een grondig onderzoek bemoeilijkt. Daarom zou het MOWA met ingang vanaf 10 maart nog 5 dossiers per dag bestuderen en beoordelen.

Wat de invloed is van deze reorganisatie op de adoptieprocedure van de Vlaamse kandidaat-adoptanten die een aanvraag indienden in Ethiopië, is op dit moment nog niet duidelijk. De Vlaamse Centrale Autoriteit inzake adoptie (VCA) volgt dit samen op met de adoptiediensten Ray of Hope en Flanders Intercountry Adoption Care (FIAC). Alle betrokken kandidaat-adoptieouders werden ingelicht en zullen bijkomende informatie ontvangen van zodra die beschikbaar is.

Ongeveer 160 gezinnen hebben op dit moment een bemiddelingsovereenkomst met Ray of Hope of FIAC voor een adoptie uit Ethiopië.

In 2010 werden 87 kinderen uit Ethiopië geadopteerd in Vlaanderen, in 2009 waren dat er 107.

Inloggen

Let op: Je login van de oude site werkt hier niet! Kijk hier voor meer info.

Hou me aangemeld