Borstvoedingsvriendelijke werkgever en borstvoedingsvriendelijke kinderopvang

, 1.046 keer bekeken
Elk jaar reikt De Bakermat een prijs uit aan een werkgever die genomineerd is door een werkneemster wegens 'Borstvoedingsvriendelijk personeelsbeleid'. Vorige jaren wonnen de SERV, de Universiteit Hasselt, het ACV-Brussel en het Woonzorgcentrum St. Bernadus in Bertem.
Vorig jaar gaven we voor het eerst aan moeders ook de mogelijkheid om hun kinderopvang een pluim te geven, want borstvoeding met werken comfortabel combineren, betekent ook beroep kunnen doen op een kinderopvang die borstvoeding een warm hart toedraagt. Een onthaalouder uit Gent was de winnaar.
In 2011 koos een vakjury uit de 20 nominaties:
  • 1 winnaar onder de werkgevers

  • 2 winnaars onder de kinderopvanginitiatieven (wegens ex aequo).

Zij hebben alle drie uitstekende verdiensten in het ondersteunen van hun borstvoedende werkneemsters of kinderopvanggebruiksters.

Waarom deze actie?


De Wereldgezondheidsorganisatie beveelt aan dat alle baby's 6 maanden exclusief borstvoeding krijgen. Kind en Gezin ondersteunt deze richtlijn en gaf aan het Expertisecentrum De Bakermat de opdracht om de situatie voor Vlaanderen in kaart te brengen en acties te ondernemen om het volhouden van borstvoeding te stimuleren.

In 2006 werden ca. 2000 moeders door De Bakermat bevraagd. De resultaten van dit grootschalig sociologisch onderzoek beschrijven kenmerken van langvoedsters en verklaren factoren die de borstvoedingsduur beïnvloeden. Belangrijke redenen waarom Vlaamse moeders in vergelijking met andere landen niet goed scoren in het behalen van de WGO richtlijn is de korte moederschapsrust na de bevalling, het gebrek aan faciliteiten bij werkhervatting in de job en in de kinderopvang.

Enkele relevante cijfers


  1. Werkhervatting is het moment bij uitstek waarop vrouwen stoppen met borstvoeding. 67 % van de moeders start met borstvoeding. Op 3 maanden - het gangbare moment van werkhervatting in Vlaanderen - is dat gedaald tot 36 %, op 6 maanden tot 15 % en op 1 jaar tot 4 %. In andere landen (Luxemburg, Nederland, Finland, Italië, Verenigd Koninkrijk) schommelt het aandeel voedende moeders op 3 maanden tussen de 75 en 93 %.

  2. De moederschapsrust bedraagt bij ons 15 weken. In vergelijking met de 52 tot 56 weken in de Scandinavische landen is dit schamel. Maar ook t.a.v. landen dichterbij (Nederland 16 weken; Frankrijk 26 weken voor een 3e kind; Duitsland 14 weken + 12 maanden 67% van het loon; Engeland 39 weken) , bengelen wij aan de staart.

  3. Uit onderzoek van De Bakermat blijkt dat meer dan de helft van de vrouwen die nog voeden bij werkhervatting, belemmeringen ervaart op de werkvloer.

  4. Een kennismeting bij personeel in de kinderopvang leert dat nog heel wat bijscholing nodig is rond het verzorgen van en omgaan met borstgevoede kindjes en het ondersteunen van hun mama's.

Het ondersteunen en juist informeren van kinderopvanginitiatieven én werkgevers is dus van cruciaal belang om borstvoeding te bevorderen.
We mogen niet vergeten dat er ook voordelen zijn voor de werkgever. Werkneemsters die nog borstvoeding geven, zijn minder afwezig op het werk door minder ziekte van het kind. Bovendien resulteert een bedrijfscultuur die borstvoeding positief ondersteunt in tevreden en gemotiveerde medewerkers met minder turn-over van personeel als gevolg.

De Bakermat kiest voor een positieve actie


Heel wat vrouwen die meewerkten aan ons onderzoek, schreven persoonlijke ervaringen neer buiten het bestek van de vragenlijst. Een groot deel was niet erg vleiend voor het bedrijf waar ze werkten: kolven in het bezemhok of op het toilet, carrièresprongen missen, seksistische grapjes van collega's, e.d.m. Maar evenzeer waren er vrouwen die zeer lovend waren over de steun van hun werkgever. En net zo goed kregen we getuigenissen over kinderopvang waar borstvoeding de structuur van de instelling verstoorde en moeders aangemaand werden om niet moeilijk te doen (en te stoppen met borstvoeding) tot hartverwarmende verhalen over support en flexibiliteit.

Eerder dan een zwartboek te publiceren, koos De Bakermat voor de zoektocht naar goede praktijkvoorbeelden en hebben wij jonge moeders opgeroepen om hun werkgever of kinderopvang te nomineren.
Deze zomer verspreidden wij ruim 3.000 flyers en e-mails via de consultatiebureaus van Kind en Gezin, de Expertisecentra Kraamzorg, Kraamcentra, ziekenhuizen, artsen, mammacafé's, La Leche League, Kinderdagverblijven, onthaalouders, onze website en enkele mediakanalen. Verder werden alle werkgeversorganisaties aangeschreven en gevraagd om deze oproep door te sturen naar hun leden.

En dit leverde 20 nominaties en 3 winnaars op.
De winnaars zijn het VCOK in Gent, het kinderdagverblijf Baby-Belle Baby-Beau in Waasmunster en het kinderdagverblijf Peutertuin van de KULeuven.

Inloggen

Let op: Je login van de oude site werkt hier niet! Kijk hier voor meer info.

Hou me aangemeld