Bescherm embryo's en jonge kinderen tegen ioniserende straling.

, 1.021 keer bekeken
' Steeds sterker bevestigt wereldwijd wetenschappelijk onderzoek dat ongeboren en zeer jonge kinderen gevoeliger blijken voor radioactiviteit en ioniserende straling dan de doorsnee volwassene. Goede bescherming- en preventiemaatregelen naar deze doelgroepen moeten daarom de regel worden.'

Dit is de kernboodschap die vandaag werd gegeven door talrijke wetenschappers uit binnen- en buitenland op een door het FANC (Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle ) en het SCK-CEN georganiseerd symposium in Brussel (Symposium on Health Impact of Pre- and Early Post-natal Irradiation). De beschreven effecten omvatten onder meer miskramen, groeivertraging, mentale achterstand, leukemie of kanker. Ook aangeboren afwijkingen, met vooral letsels aan het centraal zenuwstelsel (waterhoofd, open rugje,...…), worden vastgesteld. Tchernobyl maakte dan weer duidelijk dat kinderen bij bloostelling aan radioactief jodium een duidelijk hoger risico op schildklierkanker lopen dan volwassenen.
Hoewel er ondanks al deze onderzoeksresultaten nog vele vragen open blijven, vormen deze vaststellingen voor het FANC (Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle) een duidelijke aanleiding om vanuit het voorzichtigheidsprincipe bij elke toepassing van ioniserende straling bijzondere aandacht te schenken aan de bescherming van zwangere vrouwen en ongeboren en jonge kinderen, ongeacht of dit nu is in de medische dan wel in de industriële sector, in routine omstandigheden of bij incidenten en ongevallen.

Achtergrondinformatie


Het risico van blootstelling bij zwangere vrouwen bestaat zowel in beroepssituaties waarin vrouwen werken met ioniserende straling, als in de medische sector wanneer zij medische onderzoeken en/of behandelingen ondergaan waarbij stralen worden aangewend. Ook jonge kinderen kunnen dergelijke medische blootstellingen ondergaan.

In de eerste plaats richt het FANC zich uitdrukkelijk tot werkgevers en arbeidsgeneesheren, voorschrijvende artsen, gynaecologen, pediaters, radiologen, nucleair geneeskundigen, en andere practici. 'Elke blootstelling die niet gerechtvaardigd kan worden, moet absoluut worden vermeden'.
Echter, ook de aandacht van de zwangere vrouwen en jonge moeders zelf moet worden gestimuleerd: ook zij kunnen verantwoordelijkheid opnemen door hun arts of werkgever op de hoogte te brengen van hun toestand en eventueel reeds ondergane onderzoeken, om zo elke onnodige blootstelling te vermijden.

FANC heeft als opdracht de stralingsbescherming te bevorderen om zo eventuele nadelige effecten van blootstellingen te helpen voorkomen. Daarom werd deze stralingsgevoelige bevolkingsgroep al regelmatig onder de aandacht gebracht. Zo lanceerde het FANC in 2007 een eerste bewustmakingscampagne onder het motto "Net zwanger, mijd straling" bedoeld voor medici, medisch personeel, toekomstige en jonge moeders. Ook informeert het FANC regelmatig medici, industrie en andere relevante overheden over dit onderwerp, met het oog op een groeiend bewustzijn en een aangepast handelen. In ons land is de gemiddelde jaarlijkse blootstelling aan ioniserende straling voornamelijk toe te schrijven aan stralentoepassingen in de medische sector: deze staat voor bijna 50% van de gerechtvaardigde en overbodige blootstelling. De industriële blootstelling vertegenwoordigt 1 % van de totale (100%).

Meer informatie:


Inloggen

Let op: Je login van de oude site werkt hier niet! Kijk hier voor meer info.

Hou me aangemeld