546 Nieuwe kinderopvangplaatsen voor 0 tot 3-jarigen

, 1.487 keer bekeken
De Vlaamse Regering heeft in 2011 4,168 miljoen euro gereserveerd voor de uitbreiding van de voorschoolse kinderopvang in het Vlaamse en Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. Dat staat gelijk met 546 nieuwe opvangplaatsen voor 0 tot 3-jarigen in de erkende en gesubsidieerde kinderdagverblijven en diensten voor onthaalouders.

De toekenning van de nieuwe opvangplaatsen werd beslist op basis van het kader zoals gecommuniceerd in maart 2011 bij de oproep voor deze uitbreidingsronde. Dit beslissingskader is te vinden op de website van Kind en Gezin via volgende link: klik hier!
Voor het Vlaamse Gewest leverde deze investering 328 bijkomende plaatsen op in erkende kinderdagverblijven en 134 plaatsen bij diensten voor onthaalouders.
Voor het Brussels Hoofdstedelijke Gewest is deze uitbreiding goed voor 84 extra plaatsen in erkende kinderdagverblijven.

De middelen worden ingezet in Antwerpen, Gent, Brussel, Leuven, Menen, Mechelen, Genk, Beringen. De keuze voor deze gemeenten en steden werd genomen op basis van het percentage kinderen in een kansarm gezin. Gemeenten en steden met het hoogste percentage komen in aanmerking. Dit sluit aan bij de beleidsopties in het Regeerakkoord (Barcelonanorm *), in de Beleidsbrief Welzijn (Pact 2020 inzake kinderopvang en inzake armoedebestrijding) en de keuzes en uitgangspunten van de Vlaamse Regering in de Visienota decreet voorschoolse kinderopvang.
De geplande uitbreiding 2011 in de 3 grootsteden sluit aan bij het grootstedenbeleid van de Vlaamse Regering.

Welke aanvragers een principieel akkoord toegekend kregen is te raadplegen op de website van Kind en Gezin via volgende link:

(*) Op de Europese top in 2002 in Barcelona werd de Barcelona-norm vastgelegd. Streefdoel was dat tegen 2010 minstens 33% van de kinderen onder de 3 jaar verzekerd zouden zijn van een aangepast kinderopvangaanbod. In de opvolging van deze norm werd dit door Eurostat omschreven als gebruik van formele opvang of onderwijs.

Inloggen

Let op: Je login van de oude site werkt hier niet! Kijk hier voor meer info.

Hou me aangemeld