3 Tot 10 oktober 2011: wereldborstvoedingsweek

, 954 keer bekeken
Tijdens de Wereldborstvoedingsweek van 3 tot 10 oktober (week 40) wordt borstvoeding wereldwijd extra in de verf gezet. In Vlaanderen sluiten heel wat organisaties en overheden zich hierbij aan.

Thema 2011


De week staat in het teken van 'communicatie' op verschillende niveaus en tussen verschillende sectoren. Het Federaal Borstvoedingscomité (FBVC) volgt hiermee de World Alliance for Breastfeeding Action (WABA) die werkt met de slogan 'Talk to me - Breastfeeding, a 3D experience'.

Communicatie is belangrijk voor het bevorderen en ondersteunen van borstvoeding. In de huidige samenleving kunnen mensen wereldwijd met elkaar communiceren op elk moment van de dag. Dagelijks komen er ook nieuwe communicatievormen bij. Deze informatiekanalen zorgen ervoor dat we onze horizonten kunnen verruimen en dat borstvoedingsadviezen ook sneller hun weg vinden. Door het gebruik van oude en nieuwe vormen van communicatie, kunnen we informatie over borstvoeding gericht verspreiden om de dialoog te bevorderen en in acties om te zetten. Zo wordt de communicatie generatie-, gender- en cultuuroverschrijdend.
Communiceren over borstvoeding is één van de 3 dimensies van borstvoedingsondersteuning naast tijd (van voor de zwangerschap tot en met het stoppen met borstvoeding) en plaats (thuis, gemeenschap, zorgverlening, enz.). Maar geen van beide heeft veel invloed zonder de dimensie communicatie.

Borstvoedingsondersteuning en communicatie bij Kind en Gezin


Het agentschap zet de eigen communicatiekanalen in zoals website, intranet, extranet, brochures, Kind in Beeld, e-mail. Voor de opleiding van de personeelsleden werd een uitgebreide webcursus met bijhorende workshop uitgewerkt. En voor de ondersteuning van de mama's die borstvoeding geven worden de regioverpleegkundigen en gezinsondersteuners bijgestaan door lactatiekundigen.
Bovendien is er een nauwe samenwerking met diverse partners en disciplines zoals artsen, vroedvrouwen, verpleegkundigen, ervaringsdeskundigen, enz. Op die manier worden de gezinnen waar mama's borstvoeding geven zo goed mogelijk ondersteund en kunnen ze rekenen op éénduidige adviezen van de verschillende hulpverleners.

Dit persbericht wordt mee onderschreven door vroedvrouwen via de beroepsverenigingen UVV (Unie van Vlaamse Vroedvrouwen) en VLOV (Vlaamse Organisatie van Vroedvrouwen) en door Domus Medica (vertegenwoordiging van de Vlaamse huisartsen en Huisartsenkringen), VVK (Vlaamse Vereniging voor Kindergeneeskunde), VVOG (Vlaamse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie), BVL (Belgische Vereniging van Lactatiekundigen), UNICEF België en het expertisecentrum kraamzorg De Bakermat.

Inloggen

Let op: Je login van de oude site werkt hier niet! Kijk hier voor meer info.

Hou me aangemeld