1.263 Inkomensgerelateerde opvangplaatsen extra in de zelfstandige kinderopvang

, 1.625 keer bekeken
De Vlaamse Regering maakt 15 miljoen euro extra vrij om bijkomende IKG-plaatsen te realiseren en de IKG-dagvergoeding voor zelfstandige kinderdagverblijven te verhogen van 25,75 euro naar 28,95 euro. De middelen zijn afkomstig uit de jobkorting.
Inkomensgerelateerde opvang (IKG) is de kinderopvang die georganiseerd wordt door zelfstandige opvangvoorzieningen maar waarbij de ouders een prijs betalen die afhangt van hun inkomen. Het gaat om voorschoolse opvang, dat is voor kinderen van 0 tot 3 jaar of tot ze naar de kleuterschool gaan.

De bijkomende IKG-plaatsen konden worden aangevraagd voor realisatie in de drie steden Gent, Antwerpen en Brussel. Aanvragen waren verder ook mogelijk voor de realisatie van kleine uitbreidingen van bestaande IKG-voorzieningen en voor de realisatie van nieuwe IKG-plaatsen in zorgregio's met weinig inkomensgerelateerde opvangplaatsen.
Zowel zelfstandige kinderdagverblijven als zelfstandige onthaalouders konden aanvragen indienen.

Kind en Gezin besliste positief voor 1.263 bijkomende IKG-plaatsen. Deze plaatsen kunnen worden gerealiseerd vanaf 1 juli 2011. De gedetailleerde informatie hierover is online beschikbaar: beslissing IKG-opvang.
Deze beslissing brengt het aantal IKG-opvangplaatsen in Vlaanderen en Brussel op 13.362. Meer info: zie online plaatsenteller.

Voor de stad Antwerpen wordt een advies van het lokaal bestuur gevraagd met betrekking tot de aanvragen. Voor de stad Antwerpen zijn er 300 IKG-plaatsen beschikbaar, bovenop de 1.263 plaatsen die vandaag zijn toegekend. Een beslissing over deze aanvragen wordt later verwacht.

Inloggen

Let op: Je login van de oude site werkt hier niet! Kijk hier voor meer info.

Hou me aangemeld