Allergie bij jonge kinderen

, 1.942 keer bekeken

Wat is allergie?


Bij allergie reageert het afweersysteem van het lichaam op stoffen die normaal gezien niet als vreemd worden ervaren.

Allergisch voor?


Het kan gaan van iets wat via de mond wordt ingenomen (voedingsmiddelen, geneesmiddelen, ...), of om zogenaamde luchtallergenen die worden ingeademd (schimmels, pollen, huisstof, ...), of iets waarmee de huid in aanraking komt (kledij, was- of verzorgingsmiddelen, ...).


Hoe uiten allergieën zich?


Het lichaam maakt overbodige antistoffen aan, wat zich uit in huidklachten, spijsverteringsproblemen (diarree, constipatie, darmkrampen, reflux, niet willen eten), ontstekingen van de luchtwegen, neus- en keelproblemen en middenoorontstekingen. Er kunnen ook algemene klachten voorkomen zoals huilen, onrustig gedrag en groeivertraging. Die symptomen wijzen uiteraard niet automatisch op allergie. Elk kind heeft wel eens huibuien, diarree of onverklaarbare pukkels.

"In tegenstelling tot wat gedacht wordt, heeft slechts 1/3 van de huideczemen te maken met allergie", zegt dokter Van Caille van Kind en Gezin. "Als een peuter na het eten van een banaan onmiddellijk huiduitslag krijgt, ligt de oorzaak voor de hand. Maar de reactie volgt niet altijd zo snel, zeker niet als het om maag- of darmklachten gaat. Bovendien kan diarree ook op een infectie wijzen."

Diagnose?


Alleen een diagnose door een deskundige kan uitsluitsel geven.
Voor voedselallergie gebeurt dat door het vermoedelijke allergeen uit de voeding weg te laten en het weer in te voeren als de klachten wegblijven, om te zien of dezelfde symptomen opnieuw de kop opsteken. Tegelijk dienen ook andere mogelijke boosdoeners uit de omgeving te worden uitgesloten, want een kind kan voor een voedingsmiddel en een omgevingsfactor (vb. huisstof) allergisch zijn. Pas dan kan met hulp van een diëtiste een aangepast maar evenwichtig dieet opgemaakt worden.

Koemelkallergie


Bij baby's is koemelkallergie, de meest voorkomende vorm van voedselallergie.
Hypo-allergene melken bieden daar een uitstekend alternatief. Voor andere voedselallergieën is het opletten geblazen bij het boodschappen doen. Een lijstje met toegelaten artikelen kan heel praktisch zijn. En de etiketten goed lezen, is aangewezen."

Steeds allergischer?


Genetische aanleg


Allergie heeft alles te maken met genetische aanleg.
Als vader en/of moeder er last van hebben, is de kans groter dat ook het kind er mee af te rekenen krijgt. En we worden steeds allergischer. Luchtvervuiling wordt als 1 van de boosdoeners aangewezen.

"Uit onderzoek blijkt dat het uitlokkende factor kan zijn die de klachten heviger maakt, maar dat het niet de oorzaak is van het toenemend aantal allergieën", zegt dokter Van Caillie.

Verband tussen allergie en welvaart


Er is een duidelijk verband tussen welvaart en allergieën.
Door betere hygiëne, minder ernstige virale of bacteriële infecties, banning van kinderziekten door inentingen... leven mensen steeds langer en gezonder. Maar daar dient een prijs voor betaald. Het afweersysteem wordt niet meer aangespoord om antistoffen aan te maken tegen infecties (zogenaamde Th1-reacties) en gaat daardoor vlugger antistoffen van het allergische type aanmaken (type TH2-reacties). Uit onderzoek blijkt trouwens dat kinderen die van jongsaf opgroeien tussen andere kinderen -bij een onthaalmoeder of in een groot gezin- minder last hebben van aero-allergieën omdat ze met veel bacteriën in contact komen.

Er wordt gezocht op een vaccin, waarmee het lichaam zou kunnen aangemoedigd worden om toch die weerstand tegen bacteriële infecties op te bouwen.

Anderzijds krijgen we ook wel eens verkeerdelijk de indruk dat er meer allergische mensen zijn.
De grote variëteit aan (exotische) voedingsmiddelen verhoogt uiteraard de
kans op allergische reacties.

Vijftien jaar geleden had wellicht niemand van een allergie voor kiwi gehoord, gewoon omdat die vrucht hier niet gegeten werd. Wie er allergisch voor kon worden, wist het niet. Hetzelfde geldt voor allerlei toevoegingen zoals bewaarmiddelen, verbeteraars, ...

Voorkomen en behandelen.


Zwangerschap


Allergenisatie gebeurt al tijdens de zwangerschap.
Er is echter niet aangetoond dat primaire preventie (de ontwikkeling van allergie voorkomen door een gepaste aanpak voor de geboorte) resultaten oplevert.

Na geboorte


Eens het kind geboren is, zijn wel een aantal zaken aangewezen.
Borstvoeding vermindert de klachten ter hoogte van huid, neus en maag-darmstelsel en dat tot de leeftijd van 3 jaar. Op langere termijn heeft borstvoeding wellicht geen invloed op het voorkomen van allergische klachten. Maar ook los daarvan blijft het ontegensprekelijk de beste voeding voor de baby.

Bij wordt invoeren van vaste voeding uitgesteld tot de leeftijd van 5 maanden, om dan te starten met veilige voedingsmiddelen.
Voor de groenten zijn dat bloemkool, wortels en broccoli.
Wat vlees betreft zijn kip, kalkoen en konijn relatief veilig en appel, peer en meloen zijn de eerste ingrediënten voor de fruitpap.

Maar de aanpak mag niet beperkt blijven tot het aanpassen van de voeding.
Kinderen met een voedselallergie zijn meestal ook risicodragers voor luchtallergieën, ze ontwikkelen later astma, eczeem, hooikoorts, .... Huisstofmijtsanering, weren van pluchen knuffels en huisdieren, en een rookvrije omgeving dringen zich op. Anders is de aandacht voor voeding een maat voor niets.

Die bewustmaking komt pas langzaam op gang.
Het feit dat zoveel mensen er mee te maken hebben, is ook een relatief nieuw fenomeen. Wat dat betreft ontstaat er een duale bevolking. Een (steeds groter wordend) deel van de mensen lijdt aan allergie en wenst dat haar omgeving daar rekening mee houdt. Maar wie er (nog) niet mee te maken heeft, vindt dat we huisdieren, pluchen knuffels, ... toch niet van de kinderen kunnen afnemen.
Als je weet dat 1 op 10 kinderen er last van heeft dan is het niet verantwoord dat bij een onthaalmoeder dieren rondlopen of een tapijt ligt. Het effect blijkt duidelijk uit uiteenlopende allergiecijfers tussen landen die er aandacht aan besteden en andere die dat niet doen.
In Groot-Brittannië slaapt 95% van de kinderen in kamers met vast tapijt, in Zweden is dat 6%. Zweden slaagde erin het aantal allergieën voor huisstofmijt helemaal te bannen, in Groot-Brittannië bedraagt het momenteel 29% en neemt alsmaar toe. 30% van de Engelse kinderen komt dagelijks in contact met katten, in Zweden is dat maar 9%. Resultaat: van de Engelse kinderen reageert 24 % positief op testen naar katallergie terwijl dat in Zweden slechts 7% is. Preventie haalt dus wel degelijk iets uit.

Aero-allergieën worden lang niet altijd herkend.
Bij een kind dat een kat vastneemt en onmiddellijk begint te niezen is het wel duidelijk. En kortademigheid met piepende adem doet meteen denken aan astma. Veel kinderen hebben echter de ene verkoudheid na de andere en slikken pakken antibiotica tot uiteindelijk blijkt dat het om een allergie voor huisstofmijt gaat. Dokters dienen zeker meer met allergie als oorzaak rekening te houden.

Onbeantwoorde vragen.


Medicatie die het allergieproces stopt, is tot nu toe niet gevonden maar het leven van een allergielijder is er heel wat comfortabeler op geworden dan pakweg 10 jaar geleden. Met gepaste medicatie worden de symptomen onder controle gehouden en is een normaal leven mogelijk, sport inbegrepen.

Er blijven nog heel wat vragen i.v.m. de aandoening onbeantwoord.
Zo blijkt uit een onderzoek bij een groep aanhangers van de Steinerpedagogie dat daar veel minder allergieën voorkomen. De verklaring zou kunnen liggen in het feit dat deze mensen een meer gefermenteerde flora in de darmen hebben, door het eten van niet- industriële, biologische voeding en veel gefermenteerde groenten. Misschien kan voeding, aangevuld met de lacto-bacillus uitkomst bieden in de strijd tegen allergie.Maar dat is wetenschappelijk nog niet rond en voorlopig moeten we dus uitlokkende omgevingsfactoren vermijden en soelaas bieden voor de symptomen.
Bron: De bond (11 feb. 2000)
Auteur: An Candaele

Voor meer informatie over allergieën kun je steeds terecht bij:


Inloggen

Let op: Je login van de oude site werkt hier niet! Kijk hier voor meer info.

Hou me aangemeld