Ora viva, Mathijs gaat niet zingen?

, 1.045 keer bekeken

"Mathijs niet zingen hoor", zegt mijn tweejarige zoon wanneer wij aanstalten maken om naar de cursus "muziek op schoot" te gaan. Tijdens de autorit houdt hij zijn voornemen standvastig vol. Vanaf de achterbank hoor ik nog een regelmatig: "Mathijs niet zingen hoor… Mathijs kijken!"
Dit is voor mij het moment waarop ik hem vertel dat ik wel graag wil zingen en dansen en dat ik het prima vind dat hij toekijkt. Ik maak er meteen gebruik van om één van zijn meest favoriete liedjes luidkeels in te zetten. Ik ben zo vrij geweest de tekst wat aan te passen aangezien het leuk is wanneer een kind herkenning vindt in een lied. Omdat het structureel een succes blijkt te zijn, begin ik met het inzetten de eerste zangregel: "Ora viva, Mathijs gaat niet zingen, gaat niet zingen…"
Nu begint ook voor hem de pret, voor zover die al niet begonnen was, want hij zingt vrolijk mee. En alsof dat nog niet genoeg is, voert hij ook de bijbehorende bewegingen uit. Tussen de noten door laat hij nog een aantal malen weten dat hij niet van plan is te gaan zingen.
Tijdens de eerste lessen heeft Mathijs zich ook daadwerkelijk aan zijn voornemen vastgehouden. Hij observeerde liever hoe iedereen zich op zijn of haar beurt stond uit te sloven. Bij thuiskomst wist hij echter van geen ophouden. Het hele repertoire werd door hem enthousiast gezongen en gedanst. Alles passeerde de revue. Aan een ieder die het maar wilde horen, toonde hij zijn dans- en zangtalent. Tja,… voor het zingen en dansen, kwam hij toen tijd tekort.

Momenteel is hij tijdens de cursus ook een fanatieke cursist. Het ritueel voorafgaand aan de cursus is nog altijd gelijk gebleven. Een wijziging is echter dat hij nu bij aankomst laat weten dat hij "heel hard gaat zingen". Op de terugweg zingen wij trouw: "Ora viva, wij gaan naar huis toe, wij gaan naar huis toe…"
De dans- en zangtalenten van Mathijs zijn er thuis niet minder op geworden. Integendeel! En ik? Ik doe gezellig met hem mee. Vooral de liedjes die betrekking hebben op de dagelijkse rituelen zijn erg in trek. Zowel bij Mathijs als bij mij. Het opruimen, tandenpoetsen, trap leren lopen, naar bed gaan, het gaat allemaal veel vlotter en gemakkelijker met een lied. En wat geniet ik van hem. Temeer omdat ik weet dat hij zelf zo geniet, zowel tijdens als na de cursus. Ondanks dat hij nog altijd vooraf zegt: "Mathijs niet zingen, hoor!"

Een prettige bijkomstigheid is dat Mathijs sinds de cursus zowel in zijn motorische als spraakontwikkeling met sprongen vooruit gaat. Of het toeval is, ik weet het niet, maar gezien zijn '"moeilijke start" is dit mooi meegenomen.

Arida.

Inloggen

Let op: Je login van de oude site werkt hier niet! Kijk hier voor meer info.

Hou me aangemeld