< Publiciteit >

Zwanger-app

Chauffage Verzelen

Kind & Gezin

VLOV

Home » Forumoverzicht » Archief » Voer voor discussie » ontslag wegens medische reden

Vorige reacties:
< vorige pagina
[Forumoverzicht (Archief)] [Hoger Niveau][Zoeken]

[Sortering: Het recentste bericht staat als laatste - sortering omdraaien]
9Maand-Forum » Archief » Voer voor discussie
ontslag wegens medische reden
24/06/2010 @ 23:05
zomaar

inge.anne@skynet.be
De informatie die hier gegeven wordt is niet correct, alles wordt op een hoopje gegooid. Informeer bij iemand die hier beroepshalve mee bezig is. Stap naar een vakbond.
Dit is een ingewikkelde materie, die niet op een paar regels is uit te leggen.
Een poging om een paar dingen te corrigeren.

Er zijn verschillende dokters, ze hebben elk een andere opdracht.

Arbeidsgeneesheer (die eigenlijk ondertussen preventie-adviseur medisch toezicht heet) is de dokter die de werkgever moet inschakelen om bepaalde werknemers regelmatig te laten controleren. Bij sommige jobs moet er een medisch onderzoek gebeuren bij indiensttreding, bij sommige jobs moet er een periodiek onderzoek zijn (bv. jaarlijks). Ik denk dat mensen die met voedingswaren in aanraking komen, zo'n periodiek medisch onderzoek moeten ondergaan.
Arbeidsgeneesheer kan/moet in sommige gevallen ingeschakeld worden als werknemers na een lange periode van arbeidsongeschiktheid terug komen werken.
Als werknemer kan je ook beroep doen op arbeidsgeneesheer als je zit met vragen rond gezondheid en werk.
Zolang je medisch ongeschikt bent (en dus het werk niet opnieuw hebt aangevat) mag de arbeidsgeneesheer niet ingeschakeld worden. Werkgever mag je eigenlijk niet vragen om bij arbeidsgeneesheer langs te gaan. Je bent ziek, je arbeidsovereenkomst is geschorst.

Hetgeen de werkgever wel mag doen is een controle-geneesheer inschakelen. Dit is een arts die aangesteld wordt door je werkgever om te controleren of je wel arbeidsongeschikt bent. De werkgever kan gedurende de hele periode van arbeidsongeschiktheid je laten controleren, vanaf het moment dat je aan de werkgever meldt dat je ziek bent, tot het moment dat je terug arbeidsgeschikt bent. Je bent verplicht om je door een controle-arts te laten onderzoeken en indien je door hem wordt uitgenodigd ben je verplicht om hierop in te gaan.
Een controle-arts mag zich enkel uitspreken over de vraag of je arbeidsgeschikt of arbeidsongeschikt bent. Hij moet zijn bevindingen schriftelijk aan de werknemer meedelen.
Een controlegeneesheer kan zich niet uitspreken over medische overmacht.

Dan heb je nog de adviserend geneesheer (geneesheer van de mutualiteit), die gaat werknemers controleren die gedurende een langere periode ziek zijn. Meestal mag je een uitnodigen verwachten na een periode van 6 weken ziekte. Als werknemer moet je steeds je werkgever op de hoogte blijven houden van elke verlenging van ziekte, een arbeider moet aangifte doen bij mutualiteit (briefje vertrouwelijk) vanaf 2 weken ziekte en een bediende die geen proeftijd meer heeft vanaf een maand ziekte.
Een adviserend geneesheer gaat zich eveneens uitspreken over je arbeidsgeschiktheid/ongeschiktheid in de beginperiode kijkt hij naar je geschiktheid voor je huidige job, na verloop van tijd kijkt hij naar de geschiktheid voor de gehele arbeidsmarkt.
Hij spreekt zich helemaal niet uit over medische overmacht.

Definitieve medische overmacht kan uitgaan van de behandelend geneesheer van de werknemer of van de arbeidsgeneesheer. Bij de laatste geneesheer kan deze procedure enkel in gang gezet worden op het moment dat je eigenlijk terug arbeidsgeschikt bent en de werkgever je naar de arbeidsgeneesheer stuurt.

Procedure kan ook starten vanuit jezelf in samenspraak met je behandeld geneesheer. Maar daar moet je goed over nadenken of dit wel de oplossing is...

Een werkgever kan je ten allen tijden ontslagen. Wet laat het eigenlijk niet toe om iemand te ontslagen omwille van ziekte, alleen wordt er nergens een sanctie voorzien. Praktijk: het kan wel, als werkgever zich maar houdt aan de wettelijke bepalingen rond opzegging of verbreking van de arbeidsovereenkomst.
Het is een fabeltje dat de werkgever je enkel na 6 maanden ziekte kan ontslagen. Dit fabeltje komt eigenlijk van de regel dat een werkgever een bediende ontslaagt die 6 maanden of langer ziek is, de normale verbrekingsvergoeding moet betalen - de maand gewaarborgd loon.

Stempelen na ontslag medische overmacht.
Als het vertrekt vanuit de arbeidsgeneesheer en de voorziene procedure wordt gevolgd, maakt de RVA geen problemen.
Vertrekt het vanuit je eigen arts...dan zal de RVA je meestal nog aan een eigen onderzoek onderwerpen.

Vraag is of je moet aansturen op een medische overmacht.
Meestal heeft een werknemer er geen belang bij, zeker niet als betrokkene (nog maar sinds kort) arbeidsongeschikt is. Zolang je arbeidsongeschikt bent, kan je terugvallen op werkgever of mutualiteit.
Soms is medische overmacht wel een oplossing, als mensen een nieuwe weg willen inslagen, uitzicht hebben op ander werk en hun huidig werk toch nooit meer zullen kunnen doen.

Link naar deze reactie
25/06/2010 @ 13:33
kriekske

ja ik ben dus bij de arbeidsgeneesheer geweest.
nu het is zo dat ik binnen 2 weken terug moet komen.
nu eerst naar de rug school.
en dan gaan ze zien.
aaangepast werk doet mijn blijkbaar niet.
ik zie er zo tegen op. ik deed dit werk zo graag maar langs andere kant hiermee kan ik ni leven. ik kan geen aandacht aan mijn dochter geven zoals het moet. huistaken worden maar half gedaan. gaan winkelen is echt moeilijk.en dop zal ik niet krijgen werk nog niet lang genoeg. hoe zijn jullie terug kunnen gaan studeren?

Link naar deze reactie
25/06/2010 @ 13:43
Kimmi

Online Status Stuur bericht
Door mijn onstlag om medische redenen te krijgen Ik heb mijn situatie met de adviserend geneesheer (was gisteren de juiste benaming even kwijt) besproken en die heeft me dan arbeidsgeschikt geschreven mits aangepaste omstandigheden. Omdat mijn werkgever me dat niet kon geven zijn we overeen gekomen dat ze mij ontslagen hebben. Op die manier kreeg ik een uitkering en kon ik bij de rva vrijstelling aanvragen om terug een studie aan te vatten, knelpuntberoep wel te verstaan, anders was het niet gelukt.

Als ik jou was zou ik eens rechtstreeks met de RVA contact opnemen, in mijn ervaring weten ze bij een vakbond ook niet altijd hoe het zit met speciale en ongebruikelijke situaties. Heb zelf ook geen idee hoe je dat moet doen als je nog geen recht op dop hebt..

Link naar deze reactie
25/06/2010 @ 20:11
kriekske

Online Status Bekijk profiel Stuur bericht
mja een opleiding zou ook ni lukken want dan moet je vorige opleiding 2 jaar geleden zijn!!!

Link naar deze reactie
28/06/2010 @ 16:00
kriekske

Online Status Bekijk profiel Stuur bericht
Nog even een vraagje...
Ik ben thuis en zou op ziekenkas moeten gaan.
Ik ben langs geweest op avc omdat ik echt schrik had om zonder uitkering te vallen ..
Nu zeiden ze mij van zolang mogelijk op ziekenkas te blijven.
En als ik dan genezen ben (als dit nog gaat gebeuren) naar ander werk te zoeken .
Maar het probleem is ik heb geen diploma dus zal niet vlug iets anders vinden.
Nu was mijn vraag als je op ziekenkas bent kan je dan een opleiding volgen? Thuisonderwijs of ....

Link naar deze reactie
29/06/2010 @ 14:05
Junior

Online Status Bekijk profiel Stuur bericht
Als je op mutualiteit staat mag je geen opleiding of zo volgen. Mogelijk wel met goedkeuring van de adviserend geneesheer.
Net zoals met werk zoeken, eigenlijk spreek je jezelf dan tegen.

Zorg nu eerst dat je zelf geneest.

Link naar deze reactie
29/06/2010 @ 15:17
kriekske

Online Status Bekijk profiel Stuur bericht
mja vroeg het mij gewoon af.

mja ga mijn best doen :-) binnenkort naar allerlei specialisten...

Link naar deze reactie

[Forumoverzicht (Archief)] [Hoger Niveau]

< vorige pagina