< Publiciteit >

Zwanger-app

Chauffage Verzelen

Kind & Gezin

VLOV


Home » De baby » Ontwikkeling » Groeien

Lengte en gewicht van je baby.De metingen van lengte en gewicht van je baby leveren belangrijke informatie over de gezondheid van je kindje. 1 meting levert al veel gegevens op, maar de groei en ontwikkeling kunnen pas geevalueerd worden na verschillende metingen. Je kan maar spreken van een groei, als je kind bij een volgende weging/meting meer weegt en groter is, dan de vorige keer dat dit gebeurde.

Om na te gaan of je kindje goed groeit, gaat men zijn lengte en gewicht vergelijken met een groeicurve, zoals je die bvb. in het boekje van Kind & Gezin terugvindt.
Zo'n groeicurve ziet er als volgt uit: het is een rooster bestaande uit horizontale en verticale lijnen. Elke horizontale lijn staat voor een bepaalde leeftijd, de verticale lijnen geven dan weer de lengte of het gewicht weer.
Op deze curve staan niet alleen gemiddelde waarden aangeduid, maar ook de normale spreiding van die waarden. Niet alle kinderen zijn namelijk even groot of even zwaar en jongetjes zijn normaal gezien groter en zwaarder dan meisjes.

De curves die reeds getekend zijn op het rooster, noemt men de standaardcurves.
Zij geven de normale spreiding weer door percentielen of P-waardes, bijvoorbeeld:

Om te weten of het gewicht en de lengte van je baby normaal zijn, zet je een kruisje op de plaats op het rooster, waar zijn leeftijd en zijn lengte of gewicht samenkomen. Men spreekt over een normale waarde als het kruisje tussen de P 3-lijn en de P 97-lijn. Liggen de waarden van je kind echter boven of onder deze percentiellijnen, dan gaat men kijken naar het gewicht en de bouw van de ouders want de groei wordt nu eenmaal in grote mate erfelijk bepaald.
Door de opeenvolgende kruisjes op het rooster met elkaar te verbinden, krijgt men een goed idee van het groeipatroon van je kindje. Dit patroon wordt als normaal gezien als het zoveel mogelijk evenwijdig loopt met de P-curves.


Meer artikels:

Heb jij een grappig, leuk of ontroerend verhaal over je zwangerschap, bevalling of baby??
En je wil het graag delen met anderen?
Mail het ons dan: eva@9maand.com.
We zorgen dat het hier een plaatsje krijgt.

Let op: Alles wat u hier kan lezen is louter informatief bedoeld. In geen geval kunnen deze teksten een bezoek aan de dokter vervangen!